Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Frakttilskudd egg 2006

År: 2005

For 2006 gjelder følgende satser for frakttilskudd egg:

Sone

Avstand
km

Ordinær sats
kr/kg

Tillegg Nord-Norge
kr/kg

0

0-100

0

0

1

101-150

0,10

0,45

2

151-200

0,15

0,70

3

201-250

0,21

0,97

4

251-300

0,28

1,23

5

301-350

0,34

1,51

6

Over 350

0,39

1,73