Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Slutt på lammeslakttilskudd for fjorårslam

Foretak som leverer fjorårslam til slakt fra og med 1. mars, vil ikke få utbetalt lammeslakttilskudd.

Høstlam (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Høstlam Foto: Landbruksdirektoratet


Lammeslakttilskudd utbetales via slakteoppgjøret. I jordbruksoppgjøret 2017 ble det bestemt at lam født foregående år som slaktes fra og med 1.mars ikke gir grunnlag for lammeslakttilskudd. Denne ordningen vil gjelde på samme måte kommende år.

Foretak kan derimot søke om husdyrtilskudd for sau som ble født i fjor eller tidligere. Telledatoen er 1.mars. Det betyr at foretak som per 1. mars disponerer lam som ble født i 2017, kan søke om husdyrtilskudd.

Kontaktperson