Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Økt omsetningsavgift for melk – redusert maksimalsats for korn

Landbruks- og matdepartementet har vedtatt satser for omsetningsavgift gjeldende fra 1. juli 2018, i tråd med anbefalingene fra Omsetningsrådet.

Omsetningsavgiften på ku- og geitemelk økes med 1 øre per liter til 6 øre per liter fra 1. juli 2018. Hovedårsaken til økningen er økte kostnader til skummetmelkpulver til fôr.

Maksimalsatsen for omsetningsavgiften på korn, erter og oljefrø i perioden 1.7.2018 til 30.6.2019 fastsettes til 4,5 øre per kg. En har lagt til grunn normalavling, selv om avlingene kan bli redusert som følge av tørken i mai og juni. I tillegg har det vært et ønske om å bygge opp fondet med 4 mill. kroner. Endelig sats for omsetningsavgift på korn, erter og oljefrø fastsettes av Omsetningsrådet i møte 23. august 2018.

Les mer om de nye omsetningsavgiftene på regjeringens nettsider.

Kontaktperson

Mer om temaet