Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisutjamningsbeløp på kraftfôr – oktober 2010

Vi viser til § 2 i ” Oppgjørsreglene for prisutjevningsbeløp på kraftfôr per 01.07.2009”. Med verknad frå 01.06.2010 gjeld følgjande satsar for prisutjamningsbeløp for produkt av norsk opprinnelse til husdyrfôr:

Sildemjøl/fiskemjøl kr.     0,00 pr. tonn ekskl. mva. (uendra)
Soyamjøl kr. 109,00 pr. tonn ekskl. mva. (endra frå 242,-)
Ertestivelse kr.     0,00 pr. tonn ekskl. mva. (uendra)
Erteskall kr.     0,00 pr. tonn ekskl. mva. (uendra)
Avrens erter kr. 342,00 pr. tonn ekskl. mva. (uendra)
Erteprotein kr.     0,00 pr. tonn ekskl. mva. (uendra)
Glyserol kr.     0,00 pr. tonn ekskl. mva. (uendra)

Med helsing
for Statens landbruksforvaltning

Hilde-Kari Skarstein Gunnar Sandvik
fung. seksjonssjef seniorkonsulent