Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skrinlagt handelskrig gir prisnedgang på soya, kornprisene følger været

Avblåsningen av handelskrigen mellom USA og Kina har preget de internasjonale prisene på proteinråvarer de siste dagene. Kornprisene påvirkes i større grad av værforholdene for kommende sesongs avling. I Norge er de siste kvotene for matkorn og karbohydratråvarer auksjonert ut.

Grønn hveteåker 674x279

 

22. mai ble det auksjonert ut 48 000 tonn matkornkvote og 24 000 tonn kvote for import av karbohydratråvarer til kraftfôr. Totalt har det for sesongen 2017–2018 blitt auksjonert ut matkornkvote på 212 000 tonn og 161 000 tonn kvote for import av karbohydratråvarer til kraftfôr.

Det var stor produksjon av fôrkorn i Norge høsten 2017, men det har likevel vært behov for å importere en del kraftfôrråvarer og grovfôrerstattere denne sesongen. Dette skyldes dårlig kvalitet på grovfôret og manglende grovfôr i deler av landet. I første kvartal 2018 ble det solgt 2,5 prosent mer kraftfôr enn samme periode i 2017. Salget av drøvtyggerfôr økte med 4,8 prosent.

Tollsatser for import av korn og kraftfôrråvarer
Landbruksdirektoratet har satt tollsatser for varer som importeres innenfor kvoter for matkorn og kvoter for karbohydratråvarer til kraftfôr, og tollsatser for protein- og fettråvarer til kraftfôr. Landbruksdirektoratet har også satt satser for prisutjevningsbeløp for kraftfôrråvarer:

Handelskrig avverget
Den potensielle handelskrigen mellom USA og Kina har skapt usikkerheter i soyamarkedet. Nå som denne ser ut til å være avverget har prisen på soyabønner og andre proteinråvarer gått litt ned.

I Brasil blokkerer trailersjåfører veiene inn til havnene i protest mot høye dieselpriser. Foreløpig er det mye soya på havnelager som kan lastes, og det er uvisst om blokadene vil få noen effekt.

Internasjonale kornpriser mai 2018

 Kilder: International Grains Council og Norske Felleskjøp. Internasjonale priser er eksportpriser omregnet til NOK med valutakurser den aktuelle uken.
Amerikansk mathvete: Hvetesorten Hard Red Winter fra USA. Europeisk mathvete: Gjennomsnitt av tysk B-hvete og fransk Grade 1. Mathvete fra Svartehavet er Black Sea Wheat Grade 4. Internasjonale hvetepriser er Free On Board (FOB). Amerikansk mais: FOB Mexicogulfen. Europeisk mais: Ukentlig sluttkurs til futures-kontrakten på Euronext. Norske priser: Ukentlige noteringspriser, korrigert for håndteringskostnader, prisnedskrivningstilskudd.

Våronna er i gang
Etter en lang vinter er våronna nå i gang i Norge og Europa. Den varme våren har hatt en positiv effekt på høstkornet som ble sådd i fjor for flere av landene Norge kjøper korn fra, blant annet Tyskland, Finland og Balkan. Forventet rapsavling har derimot blitt nedjustert i både Tyskland og Frankrike på grunn av dårlig blomstring som følge av varmen. Det internasjonale kornrådets (IGC) indeks for hvetepriser har steget med fem prosent den siste måneden, blant annet på grunn av vanskelige værforhold i USA.

 

Mer om temaet