Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Dyre internasjonale kraftfôrråvarer gir fortsatt lave tollsatser

Markedet for proteinråvarer til kraftfôr tilpasser seg tollbarrierer og mindre tilgang på varer. De internasjonale prisene på flere kraftfôrråvarer har økt siden forrige måned, mens soyaprisen har gått litt ned.

Soyamellager 674x279 (Copyright: Landbruksdirektoratet)

 

Åkerbønner, potetprotein og maisgluten øker i pris etter dårlige avlinger flere steder i Europa.

Nye tollsatser for fett- og proteinråvarer
Landbruksdirektoratet har oppdatert tollsatsene for fett- og proteinråvarer. Nye tollsatser blir gjeldende fra 1. november 2018. Landbruksdirektoratet har også satt satser for prisutjevningsbeløp for kraftfôrråvarer:


Lave avlinger gir dyrere kraftfôr

Norge importerte 95 prosent av andelen proteinråvarer og 44 prosent av andelen fettråvarer brukt i kraftfôr i 2017. De internasjonale prisene på protein- og fettråvarer har stor betydning for prisen på norsk kraftfôr i perioder hvor prisene er så høye at det er tollfritt å importere disse varene.

Kornavlingene i Norge ble ifølge forrige prognose nesten halverte sammenlignet med i fjor. Neste prognose fra Norske Felleskjøp kommer i november, og vil gi et tydeligere bilde av markedet og importbehovet for karbohydratråvarer.

Tidenes største soyaavling
Soyamarkedet har stabilisert seg litt, og varestrømmene har tilpasset seg de nye rammene med tollbarrierer mellom Kina og USA. Det Internasjonale kornrådet, IGC, anslår at verdens totale soyaavling blir tidenes største, ni prosent høyere enn i fjor. Soyabønner fra USA sendes til Argentina for crushing (knusing) og blir deretter eksportert til Kina. Amerikansk soya unngår dermed den kinesiske tollbarrieren.

De store avlingene og tilpasningene i markedet har ført til at soyamelprisen er på vei ned. Prisen på GMO-fritt soyamel fra Brasil følger etter, men den synker ikke like mye. Den er fremdeles så høy at det er nulltoll inn til Norge.

Dyrere åkerbønner, potetprotein og maisgluten
Norge er verdens neste største importør av åkerbønner, etter Egypt. I 2017 importerte Norge rundt 95 000 tonn bønner. Mesteparten av åkerbønnene som importeres går til fiskefôr, men noe brukes i kraftfôr. Det er vanskelig å få tak i nok åkerbønner denne høsten, og prisen har gått opp 13 prosent de siste seks månedene.

De dårlige potetavlingene i Europa har ført til unormalt høye priser på potetprotein i høst. Prisen på potetprotein har økt nesten fem prosent siden forrige måned. Maisgluten og hvetegluten er andre proteinkilder brukt i kraftfôr. I år er det lite maisgluten å få tak i, men mye hvetegluten. Hvetegluten inneholder mer protein og er nesten dobbelt så dyrt som maisgluten.

Prisen på rapsmel har gått litt opp igjen den siste måneden etter en nedgang i september.

Mer om temaet