Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Lavere priser på proteinråvarer

Det nærmer seg høsting av soyabønner på den sørlige halvkule. Tilgangen ser ut til å bli god, og det gir lavere priser på proteinråvarer.

Soyasåing, Brasil

 

  • Norge importerte fra 2012–2017 i gjennomsnitt 400 000 tonn soyabønner, mesteparten fra Brasil.
  • Fiskefôrprodusenter har fra 2012–2017 i gjennomsnitt importert 350 000 tonn soyaproteinkonsentrat.
  • Kraftfôrprodusenter importerer også soyamel i tillegg til å kjøpe soyamel som er prosessert i Norge. Rundt 50 000 tonn soyamel importeres.
  • Soyamel er en viktig proteinråvare i kraftfôr, men over tid har det blitt en større andel rapsmel i kraftfôret.

I slutten av januar starter høstingen av soyabønner på den sørlige halvkule. Prognosene for sesongen viser en økning i produksjonen på 8 prosent sammenlignet med forrige sesong. Totalt er det ventet at det vil bli produsert 367 mill. tonn soyabønner, hvorav omtrent 150 mill. tonn handles på verdensmarkedet. Produksjonen i Brasil og USA er ventet at vil bli omtrent som i fjor, mens Argentina vil ha en stor økning i produksjonen. I fjor var det en stor nedgang i produksjonen i Argentina på grunn av dårlig vær, men i år ser det ut som produksjonen vil gå opp igjen. I sesongen 2017–2018 ble det produsert 38 mill. tonn soyabønner i Argentina, mens det i år er prognosert at det vil bli produsert 54 mill. tonn i år.

 

De gode produksjonsutsiktene har gitt lavere priser på soyabønner. Dette vil gi lavere priser på proteinråvarer i januar. Tollsatsene endres kun hvis det er større endringer i prisene enn 2 prosent sammenlignet med forrige tollsatsperiode. Det er ikke tilfellet nå, og det er kun tollsatsen for mesk som endrer seg fra desember til januar. Prisene er fortsatt så høye på soyamel at prisutjevningsbeløpet for soyamel forblir kr 0 per kg.

Handelskrig har gitt volatile soyabønnepriser
Handelskrigen mellom USA og Kina har gjort at det har vært større svingninger i prisene på soyabønner i 2018 enn normalt. Soyabønner er en av varene som har vært sentrale i handelskrigen. USA er den største produsenten av soyabønner i verden, mens Kina er den største importøren. Etter samtaler mellom USA og Kina i begynnelsen av desember ser det ut til at handelskrigen har roet seg, og statlige eide innkjøpsselskap i Kina har så langt kjøpt 1,5 mill. tonn soyabønner fra USA.

Kontaktperson

Mer om temaet