Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Liten matkornavling i Norge gir stor importkvote

En dårlig kornhøst har gjort at importbehovet for matkorn øker. På den annen side går korn av dårligere kvalitet til fôr, som gjør behovet for import av fôrråvarer mindre.

Korn (Copyright: Colourbox)

I slutten av november auksjonerte Landbruksdirektoratet bort importkvoter for korn og kraftfôrråvarer. Tollsatsene er satt ned innenfor kvotene, og grunnet sterk euro er de fleste tollsatsene lavere enn i forrige periode.

Norske Felleskjøp har oppdatert prognosenefor tilgang på korn og behov for korn i 2017–2018. De oppdaterte prognosene viste at det er ventet 1 066 000 tonn fôrhvete, 16 prosent mer enn gjennomsnittet for de fem foregående årene. Prognosene viser også at det vil bli liten tilgang på mathvete, med en prognosert produksjon på 133 000 tonn, nesten 30 prosent mindre enn snittet de fem foregående årene.

Med utgangspunkt i de oppdaterte prognosene har Landbruksdirektoratet auksjonert bort kvoter for import av karbohydratråvarer til kraftfôr og kvoter for import av matkorn. På grunn av dårlig vær i innhøstingsperioden har det blitt mye fôrkorn og lite matkorn i Norge i kornåret 2017–2018. Dette har resultert i relativt små kvoter for import av karbohydratråvarer til kraftfôr. Importkvotene for matkorn er på den andre siden relativt store, siden den norske matkornproduksjonen ser ut til å bli liten i 2017–2018.

Tollsatser for import av korn og kraftfôrråvarer
Landbruksdirektoratet har satt tollsatser for varer som importeres innenfor kvoter for matkorn og kvoter for karbohydratråvarer til kraftfôr, og tollsatser for protein- og fettråvarer til kraftfôr. Landbruksdirektoratet har også satt sats for prisutjevningsbeløp for kraftfôrråvarer:

Styrket euro gir lavere tollsatser
Det har ikke vært store endringer i internasjonale priser på korn og kraftfôrråvarer, men en sterkere euro har bidratt til at prisene har gått opp, målt i norske kroner. Høyere priser har gitt lavere tollsatser for de fleste varene.

Internasjonale kornpriser november 2017

Kilder: International Grains Council og Norske Felleskjøp. Internasjonale priser er omregnet til NOK med valutakurser den aktuelle uken.

God tilgang på korn, høyt forbruk av mais
Det internasjonale kornrådet (IGC) skriver i sin markedsrapport for november at verdens produksjon av korn ser ut til å bli rundt 2 079 mill. tonn i kornåret 2017–2018, rundt tre prosent lavere enn fjorårets rekord. Samtidig forventes forbruket av korn å bli rekordhøyt, noe som gjør at verdens totale kornlager antakeligvis vil gå ned for første gang siden 2012–2013. Det økte forbruket kommer først og fremst på mais til fôr og industri. Hvetelagrene forventes derimot å øke.

Kontaktperson

Mer om temaet