Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Mangel på grovfôr ga stor økning i kraftfôrbruken

Fjorårets tørre sommer bidro til lave avlinger av både norsk korn og grovfôr, noe som ga seg utslag i stor import av kraftfôrråvarer og økt bruk av kraftfôr. Den norske kornavlingen ble nesten halvert fra 2017.

Hypernært inntørket plante under tørkesommeren 2018 (Copyright: Landbruksdirektoratet)

 

Produksjonen av norsk korn, erter og oljefrø var på rundt 699 800 tonn i 2018. Det viser markedsregulator Norske Felleskjøps siste prognose for tilgangen på norsk korn i sesongen 2018–2019. I sesongen 2017–2018 var tilgangen på 1 262 400 tonn.

Den lave tilgangen på norsk vare medførte rekordstore kvoter for import av karbohydratråvarer til kraftfôr, og kvotestørrelsen for 2018–2019 endte på 728 000 tonn. Til sammenlikning har den gjennomsnittlige størrelsen i de foregående fem sesongene ligget rundt 300 000 tonn.

Fortsatt vekst i salget av kraftfôr i 1. kvartal
Samtidig som kornproduksjonen var lav, bidro grovfôrmangel til økt salg av kraftfôr i 2018, og videre inn i 1. kvartal 2019. Kraftfôrsalget i 1. kvartal var på 536 000 tonn, 3 prosent høyere enn 1. kvartal 2018. Størsteparten av økningen var salg av drøvtyggerfôr, som økte med 22 000 tonn, eller 8 prosent. Salget av fjørfefôr økte også, mens salget av fôr til svin gikk ned.

Landbruksdirektoratet har satt nye tollsatser for import av korn og kraftfôrråvarer
Landbruksdirektoratet har satt tollsatser innenfor kvotene for perioden juni–august 2019. I tillegg er tollsatser for protein- og fettråvarer til kraftfôr og satser for prisutjevningsbeløp for kraftfôrråvarer satt.

Internasjonale kornpriser mai 2019 Foto: Landbruksdirektoratet

Kilder: International Grains Council og Norske Felleskjøp. Internasjonale priser er eksportpriser omregnet til NOK med valutakurser
den aktuelle uken.

Amerikansk mathvete: Hvetesorten Hard Red Winter fra USA. Europeisk mathvete: Gjennomsnitt av tysk B-hvete og fransk Grade 1.
Mathvete fra Svartehavet er Black Sea Wheat Grade 4. Internasjonale hvetepriser er Free On Board (FOB).
Amerikansk mais: FOB Mexicogulfen. Europeisk mais: Ukentlig sluttkurs til futures-kontrakten på Euronext.
Norske priser: Ukentlige noteringspriser, korrigert for håndteringskostnader, prisnedskrivningstilskudd.

Kaldt og vått vær gir økte maispriser i USA
Verdensmarkedsprisene på en rekke korn- og kraftfôrråvarer har gått ned siden mars, som var forrige gang Landbruksdirektoratet satte tollsatser innenfor kornkvotene. Dette gir økte tollsatser fra juni.

Den siste måneden har imidlertid prisene på blant annet mais og hvete gått noe opp igjen, og det internasjonale kornrådet (IGC) sin kornprisindeks økte med 2 prosent fra 22. april til 22 mai. Prisstigningen på mais skyldes først og fremst forsinket såing i USA, hvor flere delstater har hatt kaldt og vått vær. Mye regn bidro også til økt pris på amerikansk høsthvete.

I Nord-Europa har mai vært preget av lave temperaturer, mens været i april var spesielt tørt. Selv om dette har bidratt til å svekke utviklingen av kornet noen steder, ser det ikke ut til at større områder har tatt skade.

Mer om temaet