Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Mindre usikkerhet gir prisnedgang på internasjonale kraftfôrråvarer

I august var det mye usikkerhet rundt hvor god tilgangen på korn og andre kraftfôrråvarer ville bli på verdensmarkedet i år. God flyt av vare ut til markedet har imidlertid gitt lavere priser.

Rapsåker (Copyright: Landbruksdirektoratet)Norske Felleskjøps septemberprognose
for tilgang på norsk korn bekrefter de lave tallene fra augustprognosen. På grunn av tørken ser det ut som de norske kornavlingene havner på omtrent halvparten av fjorårets avling.

Lavere kornpriser på verdensmarkedet
De lave norske avlingene fører til høy import av både fôrkorn og matkorn. Usikkerhet rundt tilgangen på verdensmarkedet har ført til høye priser på flere varer tidligere i høst. Det har siden kommet inn korn fra blant andre Russland, Ukraina og fra Svartehavsområdet, og markedet har stabilisert seg noe. Prisene har gått ned for mathvete, fôrhvete, mais, rapsfrø og rapsmel, og ikke minst roesnitter, som har gått ned hele 12 prosent den siste måneden.

Det kommer mye billig mais fra Ukraina, og også USA har store maisavlinger i år. I USA går det trolig en del mais til biodrivstoff ettersom råoljeprisen har gått opp igjen. Mye billig mais demper etterspørselen etter fôrhvete, og holder prisen nede på fôrhvete.

Mye raps
Det er store mengder rapsfrø og rapsmel på markedet, noe som fører til lavere priser. En stadig større andel av proteinråvarene som brukes i norsk kraftfôr er rapsmel. Rapsmel er et produkt av prosessering av rapsfrø til rapsolje, og Norge importerer dette hovedsakelig fra Sverige og de baltiske statene. Med det tørre været har også produksjonen av rapsfrø lidd. Det internasjonale kornrådet forventer at rapsfrøproduksjonen i EU vil gå ned 12 prosent fra i fjor. Lavere tilgang på råvare vil trolig føre til at prisen på rapsmel øker i løpet av sesongen 2018–2019.

Det er noen varer det fremdeles er vanskelig å få tak i, som fôrbygg, åkerbønner og mathavre. Bygg til fôr dyrkes først og fremst i nordlige strøk, hvor tørken har påvirket avlingene betydelig. Det som finnes på markedet er i stor grad maltbygg som brukes til å lage øl, og har en høyere pris enn fôrbygg. Saudi Arabia har kjøpt noen store partier fôrbygg i høst, ellers er det vanligvis ikke en vare det er stor rift om. Åkerbønner er det nesten ikke mulig å få tak i i år på grunn av ekstremt lave avlinger. Mathavre blir vanligvis importert fra Sverige, men i på grunn av tørken er det ikke mulig å få kjøpt svensk mathavre.

Prisen på GMO-fri soya ligger fremdeles høyt, og tollsatsen på 0 kr videreføres neste måned. Handelskrigen mellom USA og Kina har ført til en høyere soyapris i Brasil de siste månedene, sammenlignet med samme periode i fjor.

Nye tollsatser for fett- og proteinråvarer
Landbruksdirektoratet oppdaterte tollsatsene for fett- og proteinråvarer den 25. september 2018. En teknisk feil medførte en endring fra opprinnelig vedtak av 25. september 2018. Tollsatsene for rapsmel (23.06.4110) og fettstoffer/olje (23.09.9096) er derfor oppdatert av 28. september 2018. Nye tollsatser blir gjeldende fra 1. oktober 2018.

Mer om temaet