Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Oppjusterte prognoser for verdens kornproduksjon

Den ferskeste prognosen fra det amerikanske landbruksdepartementet viser både høyere hveteproduksjon og høyere maisproduksjon på verdensbasis, sammenlignet med forrige prognose.

Korn i sekk 674x279 (Copyright: Colourbox.com)

Det har vært lite endringer i verdensmarkedsprisene på kraftfôrråvarer. Valutakursen har økt den siste tiden, så målt i norske kroner har det vært en liten prisøkning. Landbruksdirektoratet har satt nye tollsatser for protein- og fettråvarer til kraftfôr, gjeldende for januar 2018:

Oppjusterte kornprognoser fra det amerikanske landbruksdepartementet
Det amerikanske landbruksdepartementet (USDA) la i desember ut oppdaterte prognoser for verdens hveteproduksjon. Prognosene var litt oppjusterte fra forrige publisering, som følge av oppjustert produksjon i Canada og EU. Økt canadisk produksjon har også gitt økt konkurranse til amerikansk hvete, som dermed har fått lavere eksport. Utenom litt import av durumhvete fra Canada i fjor, importerer ikke Norge hvete fra USA og Canada. De viktigste eksportmarkedene for disse landene er Latin Amerika og Øst-Asia.

USDA-rapporten viste også økt bruk av mais til bioetanolproduksjon og reduksjon i forventede sluttlagre av mais i USA. Tallene for maisproduksjon i Kina og EU ble oppjusterte og kompenserte for redusertproduksjon i Russland. I EU ble tallene oppjusterte som følge av økt produksjon i Romania, som er EUs nest største maisprodusent.

Russisk eksport av korn fortsetter å øke
Eksporten av korn fra Russland fortsetter å øke, og i begynnelsen av desember var det blitt eksportert 25 prosent mer hvete enn året før, ifølge det internasjonale kornrådet (IGC). Total korneksport var ifølge den russiske landbruksministeren per desember 13 prosent høyere enn på samme tid året før.

Internasjonale kornpriser desember 2017

Kilder: International Grains Council og Norske Felleskjøp. Internasjonale priser er eksportpriser omregnet til NOK med valutakurser den aktuelle uken.
Amerikansk mathvete: Hvetesorten Hard Red Winter fra USA. Europeisk mathvete: Gjennomsnitt av tysk B-hvete og fransk Grade 1. Mathvete fra Svartehavet er Black Sea Wheat Grade 4. Internasjonale hvetepriser er Free On Board (FOB). Amerikansk mais: FOB Mexicogulfen. Europeisk mais: Ukentlig sluttkurs til futures-kontrakten på Euronext. Norske priser: Ukentlige noteringspriser, korrigert for håndteringskostnader, prisnedskrivningstilskudd. 

Kontaktperson

Mer om temaet