Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Potensiell handelskrig gir prisøkning på soya

Uroligheter rundt hvorvidt det kan bli handelskrig mellom landet som produserer mest soyabønner, USA, og landet som importerer mest, Kina, har gitt økte soyabønnepriser.

Soyamellager 674x279 (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Landbruksdirektoratet har satt tollsatser på proteinråvarer til kraftfôr for mai. Lagrene på en rekke proteinråvarer i Europa minker, noe som gir prisøkning fram mot neste sesong. Dette gjelder blant annet solsikkemel og åkerbønner, som får en lavere tollsats enn forrige måned. Tollsatsen på rapsmel er imidlertid uendret siden april, da det fortsatt er mye vare tilgjengelig og en stabil pris.

Soyamarkedet påvirkes av potensiell handelskrig
Prisene på soyabønner og soyaprodukter har den siste tiden blitt påvirket av uroligheter rundt hvorvidt det kan bli handelskrig mellom USA og Kina. Det produseres rundt 350 mill. tonn soyabønner i året, og i 2016–2017 produserte USA omtrent 115 mill. tonn. Kina er på den andre siden den største importøren av soyabønner, og importerer årlig i overkant av 100 mill. tonn. Som svar på USAs tollsats på stål og aluminium, annonserte Kina i begynnelsen av april at de ville innføre straffetoll på en rekke produkter fra USA, inkludert soyabønner. Kina har ikke satt noen dato for når tollen vil bli innført, men importen fra USA har likevel gått ned. Samtidig har importen til Kina fra Brasil økt den siste måneden. Ifølge det internasjonale kornrådet (IGC) vil Kina fortsatt være avhengig av å importere store mengder soya fra USA for å dekke forbruket i landet, selv om straffetollen skulle bli innført.  De siste fem årene har i gjennomsnitt 37 prosent av Kinas soyaimport kommet fra USA, mens 49 prosent har kommet fra Brasil.

Internasjonale kornpriser april 2018

Kilder: International Grains Council og Norske Felleskjøp. Internasjonale priser er eksportpriser omregnet til NOK med valutakurser den aktuelle uken.
Amerikansk mathvete: Hvetesorten Hard Red Winter fra USA. Europeisk mathvete: Gjennomsnitt av tysk B-hvete og fransk Grade 1. Mathvete fra Svartehavet er Black Sea Wheat Grade 4. Internasjonale hvetepriser er Free On Board (FOB). Amerikansk mais: FOB Mexicogulfen. Europeisk mais: Ukentlig sluttkurs til futures-kontrakten på Euronext. Norske priser: Ukentlige noteringspriser, korrigert for håndteringskostnader, prisnedskrivningstilskudd.

 

Kontaktperson

Mer om temaet