Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Stabile verdensmarkedspriser på kraftfôrråvarer

Stabile priser på verdensmarkedet gir få endringer i tollsatsene på proteinråvarer til kraftfôr i november. Høstingen av mais er i gang i Europa, og avlingen ser ut til å bli lavere enn i de tre foregående årene.

Maiskolbe (Copyright: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Maisavlingene på verdensbasis ventes å bli litt lavere enn rekordavlingene forrige sesong.

 

Landbruksdirektoratet har satt nye tollsatser for proteinråvarer til kraftfôr for november. De fleste prisene er stabile sammenliknet med forrige måned, og endringene i tollsatsene er dermed små. Unntaket er solsikkemel, som har hatt en prisnedgang på rundt seks prosent. Nedgangen er imidlertid mindre målt i norske kroner, ettersom den amerikanske dollaren har styrket seg i samme periode. Prisen på åkerbønner har også gått ned, etter at ny vare har kommet på markedet.

Høsting av mais i Europa er i gang
Maishøstingen i Europa er nå i gang, og det er ventet en lavere avling enn i de tre foregående årene. På verdensbasis er det ventet at avlingen vil bli litt større enn snittet for de tre foregående årene, men mindre enn rekordavlingen i 2016–2017.

Prognosene til Det internasjonale kornrådet (IGC) for 2017–2018 viser en total produksjon av mais i verden på 1 029 mill. tonn. På verdensbasis er USA den største produsenten av mais, og prognosen sier at USA vil produsere 358 mill. tonn, 35 prosent av den totale produksjonen.

I Norge brukes importert mais og maisprodukter hovedsakelig til kraftfôr eller fiskefôr. Frankrike har lenge vært landet Norge har importert mest mais fra, men de klarer i stadig mindre grad å konkurrere på pris mot land som Ukraina, Russland og Polen. Prispresset er også sterkt på hvete, og Frankrike vil antakeligvis redusere sin eksport av korn framover.

Internasjonale kornpriser okt. 2017

Kilder: International Grains Council og Norske Felleskjøp. Internasjonale priser er eksportpriser omregnet til NOK med valutakurser den aktuelle uken.
Amerikansk mathvete: Hvetesorten Hard Red Winter fra USA. Europeisk mathvete: Gjennomsnitt av tysk B-hvete og fransk Grade 1. Mathvete fra Svartehavet er Black Sea Wheat Grade 4. Internasjonale hvetepriser er Free On Board (FOB). Amerikansk mais: FOB Mexicogulfen. Europeisk mais: Ukentlig sluttkurs til frontkontrakten på Euronext. Norske priser: Ukentlige noteringspriser, korrigert for håndteringskostnader, prisnedskrivningstilskudd.

Utfordrende logistikk i Russland
Kornproduksjonen i Russland forventes å bli høy i inneværende sesong, og eksporten vil antakeligvis øke. Kapasitet på den russiske jernbanen er imidlertid begrenset, og flere sliter med å få transportert varene sine. Dette bidrar også til å begrense Russlands eksport av andre kraftfôrråvarer, som solsikkemel og roesnitter.

Sen innhøsting i Norge
I Norge ble deler av kornet høstet i august, men i begynnelsen av september kom det en del regn, og høstingen stoppet opp. Dermed ble innhøstingen senere i år enn den har vært tidligere år. Sett opp mot hvor mye som er ventet for kornåret 2017–2018, var det høstet omtrent 43 prosent ved utgangen av september. Snittet de fem foregående årene var på 58 prosent på samme tidspunkt.

Kontaktperson

Mer om temaet