Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Svingninger i soyabønnepriser

Den siste tiden har soyabønneprisen på verdensmarkedet blitt påvirket av usikkerhet rundt avlingen i Argentina. En stor andel av avlingen er forventet å bli av dårlig kvalitet.

Soyaåker Brasil

Prisene på solsikkemel og rapsmel på verdensmarkedet har økt fra forrige måned. Dette gir lavere tollsatser i april enn i mars på disse varene.

Været i Argentina påvirker soyabønneprisen
Den siste måneden har det vært svingninger i prisene på soyabønner. USDAs (det amerikanske landbruksdepartementet) siste prognoser for soyabønneproduksjonen viste et større sluttlager for amerikanske soyabønner enn forrige prognose, hvilket førte til en nedgang i soyabønneprisen. Nedgangen var imidlertid kortvarig, og prisen gikk opp igjen da blikket på ny ble rettet mot tørke og dårlig avling i Argentina. Deretter gikk prisen ned, da værvarslet viste at det ville komme regn i Argentina, noe som var positivt for avlingen.

Kontaktperson

Mer om temaet