Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utfordrende år for norsk matkornavling

Det ser ut til at vått vær vil gi mindre norsk mathvete enn det i gjennomsnitt har vært i de siste fem årene. Normalt importeres mye mathvete fra Tyskland, men ettersom Tyskland også ser ut til å få mindre mathvete enn normalt, vil man muligens måtte vurdere alternative importland.

Landbruksdirektoratet har satt nye generelle tollsatser for proteinråvarer til kraftfôr for oktober, og nytt prisutjevningsbeløp for soyamel.

Mye regn kan gi lite norsk matkorn

ByggI Norge har mye regn skapt store utfordringer for kornavlingene i flere deler av landet. På Østlandet har kald sommer ført til at kornet har modnet sent, og med mye regn i september har det vært utfordrende å få tresket. Deler av kornarealet er fortsatt ikke tresket, og jo lenger tid det tar før kornet som er modent kan treskes, jo dårligere blir kvaliteten. I Trøndelag ser kornavlingen ut til å bli bra. Kornet modnet sent på grunn av kald og våt forsommer, og det var en periode med regn som førte til noe forsinket høsting. Men fint vær i slutten av september har bidratt til at de siste kornåkrene nå er høstet.

Også i Rogaland har det vært vanskelige værforhold. Andreslåtten, som normalt foregår i midten av juli, er flere steder ennå ikke høstet. Dermed kan det bli et større behov for kraftfôr, for å erstatte manglende grovfôr eller grovfôr av dårlig kvalitet.
Den sene treskingen vil også påvirke neste års kornavling, ettersom sen tresking også fører til at mange ikke vil rekke å så høstkorn i år.

Lite mathvete i Tyskland

Tyskland er det landet Norge importerer mest mathvete fra, og det ser nå ut til at Tyskland vil få lite mathvete i år. Dermed er det mulig at Norge må importere mathvete til en høyere pris fra Tyskland, eller finne andre land å importere mathvete fra. Prissvingningene i det internasjonale markedet blir imidlertid ikke like sterke for de norske importørene, ettersom tollsatsen settes ut ifra differansen mellom norsk og utenlandsk vare. Jo dyrere utenlandsk korn er, jo mindre blir prisforskjellen mellom norsk og utenlandsk korn. Dette fører til at det settes lavere tollsats. Les mer om prisutviklingen til hvete på verdensmarkedet.

Internasjonale kornpriser september 2017

Kilder: International Grains Council og Norske Felleskjøp. Internasjonale priser er eksportpriser omregnet til NOK med valutakurser den aktuelle uken.

Amerikansk mathvete: Hvetesorten Hard Red Winter fra USA. Europeisk mathvete: Gjennomsnitt av tysk B-hvete og fransk Grade 1. Mathvete fra Svartehavet er Black Sea Wheat Grade 4. Internasjonale hvetepriser er Free On Board (FOB). Amerikansk mais: FOB Mexicogulfen. Europeisk mais: Ukentlig sluttkurs til frontkontrakten på Euronext. Norske priser: Ukentlige noteringspriser, korrigert for håndteringskostnader, prisnedskrivningstilskudd.

Rekordstor russisk hveteavling
I Russland er det ventet rekordstor hveteavling. I tillegg er det ventet at det vil bli eksportert mye bygg og mais. Det spekuleres nå i om Russland vil klare å håndtere så stor eksport, eller om flaskehalser i logistikken blir en utfordring. Logistikkutfordringer vil kunne føre til at Russland bare klarer å eksportere en viss mengde korn, uavhengig av hvor stor avlingen blir.

Høyere råoljepris kan gi lavere rapsmelpris

RapsRåoljeprisen har steget siden sommeren, og har bidratt til økning i rapsoljeprise, siden rapsolje brukes til biodiesel. Rapsfrø prosesseres i to deler, rapsolje og rapsmel. Økt etterspørsel etter rapsolje vil føre til at man prosesserer større mengder rapsfrø, og får økt tilgang på rapsmel. Dette vil igjen kunne gi nedgang i rapsmelprisen hvis etterspørselen forblir stabil. Rapsmel er en proteinråvare som de siste årene har utgjort en større og større andel av råvarene i norsk kraftfôr. Les mer om dette i markedsrapporten 2016.

Kontaktperson

Mer om temaet