Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Redusert omsetningsavgift for ku- og geitemelk – Økt maksimalsats for korn og oljefrø

Landbruks- og matdepartementet har vedtatt endringer i omsetningsavgiften for ku- og geitemelk og maksimalsats for korn og oljefrø med virkning fra 1. juli 2017.

Melkeglass og grønt blad Foto: Colourbox.com Landbruks- og matdepartementet har etter tilrådning fra Omsetningsrådet redusert omsetningsavgiften for ku- og geitemelk med 1 øre per liter til 5 øre per liter. Reduserte kostnader til geitemelk til fôr og reguleringseksport av smør, samt økte inntekter til fondet har gitt grunnlag for redusert avgift.

Maksimalsatsen for omsetningsavgift på korn og oljefrø for kornåret 2017–2018 er økt med 3 øre per kg til 8 øre per kg. Behov for oppbygging av fondet og prognoserte kostnader til ekstra overlagring av korn er årsaker til økt maksimalsats. Omsetningsrådet vil fastsette sats for omsetningsavgift på korn og oljefrø 24. august.

Kontaktperson

Mer om temaet