Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Rundskriv om pristilskudd til korn og kraftfôr er justert i tråd med jordbruksavtalen

Rundskriv 2017-24, "Pristilskudd til korn og kraftfôr", erstatter Rundskriv 2016-15 og er oppdatert i forhold til Jordbruksavtalen 2017–2018. Rundskrivet gjelder fra 1. juli 2017.

Vær spesielt oppmerksom på at det innføres søknadsfrist for prisnedskrivingstilskudd for korn, se punkt 2.3. Landbruksdirektoratet oppfordrer alle berørte parter om å gjøre seg kjent med innholdet i rundskrivet. 

Det nye rundskrivet finner du i kolonnen til høyre.

Kontaktperson

Mer om temaet