Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Avgifter mjølk

Det er avgiftsplikt knytt til produksjon og omsetning av mjølk. Landbruksdirektoratet har ansvar for å krevje inn omsetningsavgift, forskingsavgift og overproduksjonsavgift på mjølk. For mjølk levert til meieri, er det meieriselskapa TINE og Q-Meieriene som krev inn avgiftene frå produsent på vegne av Landbruksdirektoratet. For mjølk som er rapportert til Landbruksdirektoratet etter lokal foredling, krev direktoratet inn avgifter samstundes med ei eventuell utbetaling av pristilskot for mjølk. For meir informasjon sjå «Lokal foredling mjølk».