Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Leveransestatistikken med nye tall for 2017

Statistikk for mengder av egg, melk, slakt og ull levert fra jordbruksforetak til foredlingsforetak i landbruket i 2017 er nå tilgjengelig.

Kyllinger i kyllinghus (Copyright: Landbruks-og Matdepartementet)

Foto: Torbjørn Tandberg


Statistikken Leveranser fra bonde til matindustri oppdateres årlig i mars, året etter at bonden har levert til industrien. Tallene for kornleveranser 2016/17 følger kornåret (juli-juni) og ble oppdatert sist høst. Komplette datasett blir overført til data.norge og kan lastes ned i ulike format.

Dette viser statistikken

Leverte mengder presenteres per leveransetype for hele landet, per fylke og per kommune. Innenfor hver leveransetype er det mulig å velge alle eller bare noen av underkategoriene. Filtreringsmenyen gjør det mulig å finne ønskete tall.

Hvor kommer tallene fra?

Grunnlaget for dataene er hentet fra norsk matindustris pliktige rapportering til Landbruksdirektoratet. Matindustrien må rapportere inn alt de omsetter av norske egg, melk, korn, kjøtt og ull. Direktoratet bruker dataene til å kreve inn omsetningsavgift som bøndene skal betale for sine leveranser. Omsetningsavgiften skal fremme omsetningen av disse vareslagene.

Kontaktperson