Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Økt melkemengde til lokal foredling

I 2016 ble det brukt mer melk til lokal foredling enn i 2015. Økningen var på 90 000 liter kumelk og 260 000 liter geitemelk.

Melkespann på vegg. (Copyright: Vera Gjersøe )

Illustrasjonsfoto: Vera Gjersøe, Landbruksdirektoratet.

 

Det er i fylkene Oppland, Hordaland og Hedmark det er flest lokalforedlere, og hvor det brukes størst melkemengde til lokalforedlede produkter. Økningen det siste året har vært størst i Oppland, Rogaland, Hordaland og Aust-Agder.

 

Stabilt antall foredlingsforetak

I 2016 var det 122 foredlingsforetak, som på vegne av 131 melkeprodusenter rapporterte inn mengde melkeprodukt til Landbruksdirektoratet. Produktene tilsvarer melkeleveranser på 1 950 000 liter kumelk og 1 210 000 liter geitemelk.

 

Litergrunnlag og kontroll

Plikten til å rapportere inn lokalt foredlet melk er knyttet til at foretakene skal betale omsetnings- og forskningsavgift for melk som er omsatt. Det samme omregnete melkevolumet er grunnlag for eventuell utbetaling av pristilskudd til melkeprodusent som har levert melk til lokal foredling. Disse literne blir også registrert på melkeprodusentens melkekvote.

Dersom foretaket søker om driftstilskudd til melkeproduksjon (produksjonstilskudd), blir den omregnete melkemengden også brukt i kontroll av om produsenten har hatt melkeproduksjon. Foretak som bare leverer melk til lokal foredling og ikke til meieriselskap, bør derfor rapportere inn omsatt melkeprodukt løpende. Dette for å lette saksbehandling og kontroll av søknad om produksjonstilskudd.

 

Fylke

Antall produsenter

 Kumelk (liter)

 Geitemelk (liter)

Østfold

0

0

0

Akershus

0

0

0

Hedmark

15

218 091

112 013

Oppland

17

236 965

227 179

Buskerud

11

178 309

105 036

Vestfold

3

51 459

0

Telemark

7

34 186

70 534

Aust-Agder

3

90 943

0

Vest-Agder

1

2 015

0

Rogaland

6

117 769

74 766

Hordaland

16

129 509

238 395

Sogn og Fjordane

11

39 890

166 064

Møre og Romsdal

4

271 626

33 650

Sør-Trøndelag

11

290 576

8 055

Nord-Trøndelag

14

193 752

8 388

Nordland

9

83 150

150 277

Troms

2

0

15 625

Finnmark

1

12 209

0

Sum 2016

131

1 950 449

1 209  982