Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Melk til lokal foredling (liter) i 2011, totalt og fordelt per fylke

Lokale osteprodusenter yster mest av geitemelk i Hordaland og Sogn og Fjordane, mens de i Buskerud ligger på topp innen lokal foredling av kumelk. Total mengde kumelk brukt til lokal foredling er 200 000 liter mer enn i 2010, mens det for geitemelk er registrert en økning på 84 000 liter. For 2011 var det 87 foredlingsforetak, som på vegne av 91 melkeprodusenter, rapporterte inn til SLF.

Fylke

Antall produsenter

 Kumelk (l)   Geitemelk (l) 
Østfold 0 0 0
Akershus 1 2 636 0
Hedmark 6 89 511 49 017
Oppland 13 165 901 64 757
Buskerud 5 344 366 37 072
Vestfold 1 11 185 0
Telemark 8 57 585 37 707
Aust-Agder 1 23 606 0
Vest-Agder 1 1 090 0
Rogaland 5 64 368 39 720
Hordaland 13 59 528 235 719
Sogn og Fjordane 11 36 506 161 347
Møre og Romsdal 6 153 879 34 766
Sør-Trøndelag 11 100 219 0
Nord-Trøndelag 5 147 062 0
Nordland 7 11 677 95 026
Troms 3 3 699 13 570
Finnmark 1 5 467 0
Sum 2011 91 1 255 915 768 701