Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Melk til lokal foredling (liter) i 2016, totalt og fordelt per fylke

I 2016 var det 122 foredlingsforetak, som på vegne av 131 melkeprodusenter rapporterte inn mengde melkeprodukt til Landbruksdirektoratet. Produktene tilsvarer melkeleveranser på 1 950 000 liter kumelk og 1 210 000 liter geitemelk. Dette er en økning på 90 000 liter kumelk og 260 000 liter geitemelk fra 2015.

 Fylke

Antall

produsenter 

Kumelk (l)  

Geitemelk(l) 

Østfold

0

0  

0  

Akershus

0

0  

0  

Hedmark

15

218 091  

112 013  

Oppland

17

236 965  

227 179  

Buskerud

11

178 309  

105 036  

Vestfold

3

51 459  

0  

Telemark

7

34 186  

70 534  

Aust-Agder

3

90 943  

0  

Vest-Agder

1

2 015  

0  

Rogaland

6

117 769  

74 766  

Hordaland

16

129 509  

238 395  

Sogn og Fjordane

11

39 890  

166 064  

Møre og Romsdal

4

271 626  

33 650  

Sør-Trøndelag

11

290 576  

8 055  

Nord-Trøndelag

14

193 752  

8 388  

Nordland

9

83 150  

150 277  

Troms

2

0  

15 625  

Finnmark

1

12 209  

0  

Sum 2016

131

1 950 449  

1 209  982