Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Melk til lokal foredling (liter) i 2018, totalt og fordelt per fylke

I 2018 var det 112 foredlingsforetak, som på vegne av 122 melkeprodusenter rapporterte inn mengde omsatte melkeprodukter til Landbruksdirektoratet. Produktene tilsvarer melkeleveranser på 2,24 mill. liter kumelk og 1,13 mill. liter geitemelk. Dette er en økning på 10 000 liter kumelk og 30 000 liter geitemelk fra 2017.

 

Fylke

Antall produsenter

 Kumelk (l)

 Geitemelk (l)

Østfold

0

0

0

Akershus

1

32 161

0

Hedmark

12

214 258

57 481

Oppland

14

257 983

71 261

Buskerud

9

242 716

135 962

Vestfold

3

83 805

0

Telemark

8

102 936

344 848

Aust-Agder

2

149 982

0

Vest-Agder

0

0

0

Rogaland

5

143 391

86 326

Hordaland

16

83 032

298 960

Sogn og Fjordane

12

36 506

161 010

Møre og Romsdal

7

256 221

38 140

Trøndelag

21

631 935

12 784

Nordland

8

120 588

186 812

Troms

2

0

9 792

Finnmark

1

9 060

0

Sum 2018

122

2 240  080

1 134 947