Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Marked og pris - melk

Melkeglass og smør. (Copyright: Colourbox.com )

Landbruksdirektoratet driver pris- og markedsovervåking langs hele verdikjeden, både nasjonalt og internasjonalt. Dette skal bidra til et godt fungerende importvern og oppfyllelse av de internasjonale plikter og rettigheter Norge har.

 • Målprissystemet for melk

  I årlige jordbruksavtaler avtales det målpriser på ulike varer og varegrupper av jordbruksprodukter. Les mer om målprissystemet her.

  Jordbruksavtalens målpris for melk gjelder for ett avtaleår, fra 1. juli - 30. juni. Målprisen er knyttet til melk omsatt som råvare fra TINE Råvare til videre bearbeiding hos aktører i markedsordningen for melk. Markedsregulator i melkemarkedet er TINE. Det er markedsregulator som har ansvaret for at prisen i markedet ikke overstiger målprisen. TINE Råvare, som omsetter melken det noteres pris på, utarbeider derfor både løpende og akkumulerte priser som viser prisuttaket i markedet til en hver tid

 • Markeds- og prisinformasjon

  Landbruksdirektoratet har ansvar for å følge opp markedsregulators noteringspriser på melk. Markedsregulator rapporterer en gang i måneden til Landbruksdirektoratet om ukentlige fakturerte kvanta av representantvare og fakturerte beløp. Markedsregulator varsler også aktørene i markedsordningen for melk og Landbruksdirektoratet om prisendringer på representantvaren minst 2 uker i forveien.

  Internasjonalt følger Landbruksdirektoratet utviklingen i markedet for melk og meieriprodukter. Internasjonale priser på meieriprodukter er viktig grunnlagsmateriale i flere ordninger som Landbruksdirektoratet forvalter, blant annet RÅK-ordningen og Prisutjevningsordningen for melk. For å løse Landbruksdirektoratets rolle som rådgiver til Landbruks- og matdepartementet er også kompetanse om internasjonale forhold viktig. Direktoratet publiserer deler av denne informasjonen månedlig gjennom ”internasjonale priser”. Se de siste prisene og les om markedet her.