Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisendringer for veksthusgrønnsaker

Tilførsler og importpriser styrer prisendringer for grønnsaker produsert i veksthus. Sommergrønnsaker og rotvekster i skjønn forening fyller butikkhyllene.

Tomat (Copyright: Colourbox.com)

Produksjonsnedgangen for tomater fortsetter, og kan bidra til en ny prisøkning til uken. Produksjonen av agurk har gått noe opp, men det er fortsatt behov for suppleringsimport.

På tross av at det ikke er markedsdekning av norske agurker vil en ny prisnedgang trolig komme til uken, for å møte lavere importpriser. Crispysalat produseres i altfor små mengder, så prisen vil sannsynligvis gå opp.

Frilandsgrønnsaker
Mye tyder på at løkavlingene blir mindre enn ventet, rundt 70 prosent av det normale, og noen jorder har betydelig mindre avlinger enn dette. Fortsatt ligger mye løk ute til tørk. Løk selger bra om dagen, inkludert de små størrelsene, og kvaliteten er god. Nye produktspesifikasjoner bidrar til å utnytte mest mulig av avlingen i konsummarkedet.

Vårløk har hatt fin kvalitet mesteparten av sesongen, og har det fortsatt. Salget går noe ned fremover. Markedsforholdene for purre er stabile, og prisen står i ro, på tross av høye importpriser. En del av purren er altfor stor til at den bør ende opp i konsummarkedet.

Omsetningen av kål øker betydelig i disse dager, med kampanjer på salg av fårekjøtt. Oppgjørspris til produsent holder seg stabil, og kvaliteten er jevnt over bra, selv om mange åkre er ujevne, og størrelsen er litt variabel. Sesongstart for rosenkål er et faktum, og salget er bra. Det er spenning knyttet til hvordan de ulike sortene har reagert på sommervarmen.

Blomkål har flott kvalitet. Det er fortsatt knapphet. Produsentene må finne de fine hodene i ujevne åkre, som blir høstet mange ganger per felt. Tilførslene av brokkoli er på vei opp. Sammen med fallende importpriser er det utsikter til en betydelig prisnedgang for brokkoli til uken. Det er markedsdekning av kinakål, og kvaliteten er akseptabel, men noen butikker har behov for å rydde opp. Kålrot har jevnt salg og god kvalitet, men noen røtter er treene.

Salget av gulrøtter er veldig bra, men noen røtter og bunter begynner å bli vel store. For noen produsenter er det krevende å finne riktig høstetidspunkt, fordi åkrene har spirt i flere omganger og utviklingen dermed varierer. Knollselleri har godt salg og kvalitet, og stort sett bra avlinger.

Det er markedsdekning av isbergsalat, men salget blir noe dempet av økt oppmerksomhet på kålkampanjer.   

Frukt
Bra salg og kvalitet på konsumepler hindrer ikke at en del frukt nå begynner å gå til press, et bruksområde det er altfor lite råvare til. Hovedsort er summerred. En prisoppgang vil trolig komme. På Østlandet er det en del discovery igjen, og rubinstep blir høstet om få dager. Tilførslene av plommer daler raskt nå, men de er fortsatt å finne i butikk. Pærer har trolig avlinger på det dobbelte av i fjor, og kvaliteten er flott. Hovedsorter er ingeborg og clara frijs.

Poteter
Denne uken tar lagringspoteter gradvis over for tidligpoteter. En prisnedgang er ventet til uken. Avlingsundersøkelser viser at potetavlingene vil bli større enn i fjor, som var uventet for grøntbransjen. Svak skallkvalitet vil imidlertid redusere andelen med matpoteter, og resultatet vil trolig bli mindre tilførsler enn året før. Knollene er overraskende store på Østlandet, mens Nord-Norge har mindre størrelser. Situasjonen for mandelpoteter likner den for poteter. Grøntbransjen justerer kvalitetskravene for konsumpoteter for å utnytte mest mulig av avlingen.

Økologisk
Grøntmarkedet opplever en dalende interesse for økologiske produkter fra butikkjedene. Parallelt har norske leverandører av grønnsaker utfordringer med å tilby stabile tilførsler, men leveransene har fin kvalitet. Noe av produksjonen selges som konvensjonell vare.

Kontaktperson

Mer om temaet