Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Dine kvoteopplysningar

I fagsystemet for mjølkekvote finn du alle opplysningane om grunnkvoten på din landbrukseigedom. Du kan for eksempel sjå kor mykje grunnkvote du har kjøpt.

  Steg 1 - Digitale tjenester 

Gå til www.landbruksdirektoratet.no 
og vel "Jordbruk" under "Digitale tjenester".

 1.

 Steg 2 - Melkekvoter, leie

Under "Digitale tjenester for jordbruk" vel du "Melkekvoter, leie".

 2.

Steg 3 - Innlogging

Klikk på lenken "Start tjeneste"

3. 

Steg 4 - Elektronisk ID

Logg deg på med elektronisk ID.

 4.

 

Når du er inne i fagsystemet for mjølkekvotar, klikkar du på "Detaljer"

 5.

Steg_004 Detaljer 
Du får nå sjå alle kvoteopplysningane på eigedomen din. For å sjå opplysningar om for eksempel kvotekjøp vel du boksen med opplysningar om kvotekjøp. Vel deretter  "Vis historikk".

 6.

Steg_005 Kvotekjøp 
Du ser så kor stor kvotemengde du har kjøpt totalt.

 7.

Steg_006 Kvotekjøp