Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ekstraordinært oppkjøp av melkekvoter er fullført

Staten og Norges Bondelag ble i oktober 2019 enige om å gjennomføre en oppkjøpsordning med sikte på å kjøpe ut 40 millioner liter kumelk. Resultatet er at litt over 35 millioner liter er kjøpt ut.

Melkerobot på ku (Copyright: Landbruksdirektoratet)

 

Interesserte eiere av melkekvote kunne melde kvoten sin inn for salg fra 2. januar i år. Effekten av oppkjøpet får vi ikke før 1. januar 2021 fordi det kan produseres melk på de oppkjøpte kvotene ut 2020.

Store regionale forskjeller
Da påmeldingsfristen gikk ut 31. mars, hadde Landbruksdirektoratet mottatt 601 påmeldinger. I alle produksjonsregioner, unntatt Rogaland, Oppland og Finnmark var det påmeldt større mengde melk enn det som var avsatt for oppkjøp i de enkelte regionene.

Olav Sandlund Foto: Landbruksdirektoratet

Seksjonssjef Olav Sandlund i Landbruksdirektoratet.

– Når oppkjøpsordningen nå er fullført, ser vi at heller ikke Hedmark, Trøndelag og Nordland fylte sin kvote, sier seksjonssjef Olav Sandlund i Landbruksdirektoratet. – Det er flere grunner til dette. Noen produsenter solgte kvote privat etter påmeldingen, og noen valgte å trekke påmeldingen i løpet av prosessen.

Mange på venteliste
I flere regioner ble mange kvoteeiere stående på venteliste og fikk ikke anledning til å selge. Den avsatte melkemengden i regionen var mindre enn den mengden produsentene ønsket å selge.

I enkelte regioner ble  det solgt større volum enn avsatt mengde. Se oversikten.

– Dette skyldes blant annet at alle som ble påmeldt på samme tidspunkt i en region fikk tilbud om å selge, forteller Sandlund. – Vi har også praktisert ordningen slik at neste på venteliste har fått tilbud om å selge ønsket mengde så snart det har vært ledig kvantum, selv om dette totalt sett medførte at avtalt mengde i regionen ble overskredet.


Her er den regionvise oversikten.

Kontaktperson

Mer om temaet