Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Endringer ved kjøp og salg av melkekvoter

Innen sommeren 2020 må Norge avslutte eksportstøtten av melk. Det innebærer at melkeproduksjonen må ned. Dagens ordning for kjøp og salg av melk opphører, og nye løsninger vil være på plass 1. oktober.

Melk helles i glass (Copyright: Colourbox)

Copyright: Colourbox

Når eksportstøtten til Jarlsbergosten blir borte 1. juli 2020 vil det oppstå et overskudd av melk. For å ta ned produksjonen må blant annet kvoteordningen endres. Partene i jordbruksoppgjøret ble enige om at det skal etableres et samlet opplegg for nedskalering av norsk melkeproduksjon, og dette skal være klart til 1. oktober 2019.

Det er Landbruks-og matdepartementet som har fastsatt endringene i kvoteforskriften.

Fra og med 2. august 2019 opphørte ordningen for kjøp og salg av melkekvoter.

Her kan du lese kvoteforskriften og fastsettelsesbrevet for endring av kvoteforskriften

Les mer om kvoteordningen for melk på våre fagsider.

 

Kontaktperson

Mer om temaet