Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Forholdstallene for melkekvotene 2019 er fastsatt

Landbruks- og matdepartementet gjennomførte onsdag 5. desember kvotedrøftinger med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Melk helles i glass (Copyright: Colourbox)

Foto: Colourbox.com


Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 0,98 og forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk til 0,94 for kvoteåret 2019.

Produksjonstaket for ku- og geitemelk i 2019 blir 900 000 liter. Les mer om kvotedrøftingene på Landbruks- og matdepartementets hjemmeside

 

Kontaktperson

Mer om temaet