Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Forholdstallet for kumelkekvotene 2020 hevet

Det har vært gjennomført ekstraordinære kvotedrøftinger mellom LMD og bondeorganisasjonene. Forholdstallet for disponibel kvote for kumelk ble hevet til 1,05 for kvoteåret 2020.

Bonde og melkerobot (Copyright: Colourbox.com)

 

Forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk er uforandret.

Det var Tine som fremmet forslaget som Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlaget stilte seg bak. Større innenlands etterspørsel er grunnen til det økte forholdstallet.

Les mer på regjeringens nettsider

Kontaktperson

Mer om temaet