Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Frivillig salg av melkekvote til staten åpner 2.januar

For å redusere produksjonen av kumelk inviteres kvoteeierne til å selge melkekvoten til staten. Oppkjøpsordningen starter 2.januar og pågår fram til 31.mars 2020.

Bonde fôrer med kraftfôr, kyr på rekke og rad. Åpen port i bakgrunnen, ser landskapet ute. (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Foto: Torbjørn Tandberg, copyright: Landbruksdirektoratet 

Partene i jordbruksoppgjøret ble i oktober 2019 enige om å gjennomføre en oppkjøpsordning med sikte på å kjøpe ut 40 mill. liter melkekvote. Oppkjøpsordningen er et resultat av at Norge må avvikle eksportsubsidene innen 2021. 

Oppkjøpsordningen er todelt: Kvoteeierne inviteres til å først melde sin interesse for å selge til staten, og deretter sende selve søknaden om salg av grunnkvote.   

Salg av grunnkvote til staten til fastsatt pris
Kvoteeier kan selge hele eller deler av grunnkvoten.  Minst 80 prosent av grunnkvotemengden som selges må selges til staten til en fastsatt pris. Resten kan kvoteeieren selge privat innenfor egen produksjonsregion. Det er også mulig å selge hele grunnkvoten til staten, for den fastsatte prisen. Oppkjøpsmengden i den enkelt region og prisen per liter kvote er et resultat som partene i jordbruksoppgjøret har blitt enige om.         

- Oppkjøpsordningen foregår etter «først til mølla»-prinsippet. Vi registrerer påmeldingene etter hvert som de kommer inn, og vil oppdatere situasjonen fortløpende på våre nettsider slik at kvoteeierne kan se om oppkjøpsmengden er fylt opp i sin produksjonsregion, sier seksjonssjef Olav Sandlund i Landbruksdirektoratet.

Full søknad sendes i neste steg
Når kvoteeieren får beskjed fra Landbruksdirektoratet om at meldingen er registrert, sender kvoteeieren selve søknaden.

Salg av grunnkvote får virkning fra 1.1.2021. Det betyr at kvoteeier kan produsere på kvoten i 2020.  Landbruksdirektoratet har planlagt å utbetale pengene for kvotesalget i januar 2021.

- Vi oppfordrer alle til å bruke den elektroniske løsningen vår. Det er enklere og raskere enn å velge papirløsningen, sier Olav Sandlund.

Les mer om det frivillige salget av kumelkkvoter som starter 2.januar kl.12.00 og hvordan du søker. Her finner du også ofte stilte spørsmål og svar. 

Har du spørsmål? Send dem til melkekvoter@landbruksdirektoratet.no, så svarer vi så snart vi kan.

Foto på forsiden: Torbjørn Tandberg

Kontaktperson