Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kumjølkkvotane for 2016 er berekna

For kvoteåret 2016 har 8 815 kumjølkprodusentar fått berekna ein total disponibel kvote for produksjon av kumjølk på omlag 1 632 mill. liter.

Kyr (Copyright: Colourbox.com)

Foto: Colourbox.com

Samanlikna med kvoteåret 2015 er den totale disponible kvoten redusert med 2,7 prosent og det er 316 færre produsentar. I 2015 fekk 9 131 kumjølkprodusentar berekna ein disponibel kvote for produksjon av kumjølk på om lag 1 677 mill. liter.

 

Disponibel  kvote 2016 for føretak med kumjølkproduksjon

 
 

Fylke

Antall føretak

Disponibel kvote i fylket (liter)

 

Østfold

                     138

                                   36 809 936

 

Akershus

                     129

                                   30 030 776

 

Oslo

                         2

                                        411 980

 

Hedmark

                     546

                                   93 478 899

 

Oppland

                  1 142

                                  182 045 827

 

Buskerud

                     199

                                   35 763 224

 

Vestfold

                       69

                                   18 549 137

 

Telemark

                       91

                                   14 939 411

 

Aust-Agder

                       93

                                   14 180 603

 

Vest-Agder

                     253

                                   36 866 925

 

Rogaland

                  1 282

                                  292 166 192

 

Hordaland

                     558

                                   84 599 025

 

Sogn og Fjordane

                     843

                                  113 718 605

 

Møre og Romsdal

                     815

                                  160 155 105

 

Sør-Trøndelag

                     836

                                  161 849 022

 

Nord-Trøndelag

                     875

                                  182 889 419

 

Nordland

                     625

                                  114 019 861

 

Troms

                     215

                                   36 438 214

 

Finnmark

                     104

                                   23 189 090

 

Landet

                 8 815

                            1 632 101 251

 

 

Utsending av kvotebrev for 2016

Kumjølkprodusentane sine disponible kvotar for 2016 går fram av kvotebreva som Landbruksdirektoratet har sendt ut. Eit informasjonsbrev om kvoteordninga for mjølk vart sendt ut saman med kvotebrevet.


Endra forholdstal for disponibel kvote, produksjonstak og overproduksjonsavgift

I kvoteåret 2016 er forholdstal for disponibel kvote ku 1,00 og produksjonstaket er senka frå 927 000 liter til 900 000 liter. Frå 1. januar 2016 er overproduksjonsavgifta 4,20 kroner per liter.