Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Fortsatt stor interesse for salg av melkekvoter – men store regionale forskjeller

Den ekstraordinære oppkjøpsordningen av melkekvoter ble iverksatt 2. januar. Landbruksdirektoratet har til nå registrert 548 påmeldinger.

Melk helles i glass (Copyright: Colourbox)

 

Oppkjøpsordningen er et resultat av at Norge må avvikle eksportsubsidiene innen 2021. Staten og Norges Bondelag ble i oktober 2019 enige om å gjennomføre en oppkjøpsordning med sikte på å kjøpe ut 40 millioner liter melkekvote.

Status per 15. januar
Både påmeldinger som har kommet inn elektronisk og per post er nå med i oversikten. Tabellen viser hvor mange som er påmeldt i hver region og hvor stor mengde dette utgjør, satt opp mot det «taket» som partene ble enige om for hver region.

ProduksjonsregionMottatte påmeldinger 15. januarPåmeldt mengde 15. januar (liter)Avsatt oppkjøpsmengde i regionen (liter)Differanse påmeldt og avsatt oppkjøpsmengde (liter)
Tidligere Østfold og Vestfold fylke  17                 2 381 2911 335 4001 045 891
Oslo og tidligere Akershus fylke16                 2 096 832750 4741 346 358
Tidligere Hedmark fylke19                 1 754 6392 300 691-546 052
Tidligere Oppland fylke55                 3 826 9324 468 140-641 208
Tidligere Buskerud fylke14                 1 213 860876 780337 080
Tidligere Telemark fylke8                    559 204366 344192 860
Agder33                 2 853 3551 256 1361 597 219
Rogaland59                 5 145 1077 139 073-1 993 966
Vestland122                 8 387 7764 892 4983 495 278
Møre og Romsdal56                 5 396 8443 667 1151 729 729
Trøndelag95                 9 672 9408 687 139985 801
Nordland35                 3 259 9642 779 210480 754
Tidligere Troms fylke16                 1 769 166915 551853 615
Tidligere Finnmark fylke3                    540 351565 447-25 096
Totalt548               48 858 26140 000 000 

De 548 påmeldingene utgjør samlet sett en melkemengde på nær 49 millioner liter, altså godt over de 40 millioner literne som ble avtalt.

– Vi ser imidlertid at det er store regionale forskjeller, sier seksjonssjef Olav Sandlund i Landbruksdirektoratet. – I Rogaland er det for eksempel enda store muligheter for de som ønsker å selge, men ennå ikke har meldt seg på. I Vestland derimot ligger påmeldt mengde mye høyere enn den avsatte mengde for regionen.

Tilbud om å sende salgssøknad er sendt ut
De som er innenfor den avtalte regionale oppkjøpsmengden, har nå fått tilbud om å sende inn salgssøknad. Fristen er 31. mars.

– Vi har en sterk oppfordring til de som vil selge om å sende inn komplett søknad så fort som mulig, selv om det er en god stund til den formelle fristen, sier Sandlund. – Vi har samme oppfordring til de som eventuelt ønsker å trekke påmeldingen, vær så rask som mulig av hensyn til de som står på venteliste.

Landbruksdirektoratet har også sendt e-post eller brev til de som står på venteliste.
– Vi har stor forståelse for at det er krevende å vente, men saksbehandlingen vil nødvendigvis måtte ta noe tid, sier Sandlund.

Hva skjer hvis noen av de som kan sende salgssøknad velger å trekke seg?
– Da vil vi med en gang tilby den neste på ventelista å sende søknad om salg.

Her finner du mer informasjon om innsending av søknad om salg av melkekvote.

Har du spørsmål? Send dem til melkekvoter@landbruksdirektoratet.no, så svarer vi så snart vi kan.

 

 

 

 

Kontaktperson

Mer om temaet