Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Melkekvoter 2018: Forholdstall fastsatt

Forholdstallene for produksjon av ku- og geitemelk for 2018 er satt til henholdsvis 0,98 og 0,96.

geit (Copyright: Colourbox.com)

Produksjonstaket for ku- og geitemelk for 2018 er nå satt. (Arkivfofo)


Mandag 13.november var det kvotedrøftinger mellom Landbruks-og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde-og Småbrukarlag for kvoteåret 2018. Landbruksdirektoratet var også representert på møtet som faginstans. Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 0,98 og forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk til 0,96

Produksjonstaket for ku- og geitemelk i 2018 blir 900 000 liter.

Les mer om årets kvotedrøftinger på Landbruks- og matdepartementets hjemmeside   

Kontaktperson

Mer om temaet