Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Melkekvoter får nytt IT-system

Landbruksdirektoratet har inngått en avtale med Visma Consulting om utvikling av nytt IT-system for melkekvoteordningen.

Mjølkekyr på rekke i fjøs (Copyright: LMD)

 

Avtalen har en verdi på ca. 30 millioner kroner, og skal gjennomføres på ca. 2,5 år.

Det nye systemet for kvoteordningen for melk skal gi forvaltningen en bedre og mer effektiv oversikt over hvilke landbrukseiendommer som har grunnkvote og størrelsen på kvoten. Den vil bestå av et saksbehandlingssystem for ansatte i Landbruksdirektoratet og en selvbetjeningsløsning for eiere av landbrukseiendom med grunnkvote og melkeprodusenter.

Hensikten med prosjektet er å utvikle et mer brukervennlig system for så vel saksbehandlere i direktoratet som for melkebøndene, og dessuten sørge for en mer robust systemløsning.

– Det handler om å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for landbruksforvaltningen, samfunnet og brukerne våre. Gjennom dette prosjektet vil vi digitalisere melkekvoteordningen, og ser frem til å realisere denne sentrale delen av kjerneprosessene våre sammen med Visma Consulting, sier Bjørn G. Hagen, direktør for digitalisering og organisasjon i Landbruksdirektoratet

Gjennomføring av prosjektet skal gi følgende effekter:

  • økt tilfredshet og en forenkling av arbeidshverdagen hos saksbehandlere i Landbruksdirektoratet
  • økt brukertilfredshet med tjenester og service
  • sikrere og mer robust IT-infrastruktur
  • effektivisering av søknads- og saksbehandlingsprosessen
  • bedre grunnlag for å kontrollere at vilkårene i kvoteforskriften er oppfylt

Kontaktperson

Mer om temaet