Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Status – salg av melkekvoter

Staten og Norges Bondelag ble i oktober 2019 enige om å gjennomføre en oppkjøpsordning med sikte på å kjøpe ut 40 millioner liter melkekvote. Oppkjøpsordningen er et resultat av at Norge må avvikle eksportsubsidiene innen 2021.

Bonde fôrer med kraftfôr, kyr på rekke og rad. Åpen port i bakgrunnen, ser landskapet ute. (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Det har vært stor interesse for salg og i de fleste regionene er det påmeldte større mengde enn avsatt til ordningen, i disse fylkene har det vært ventelister. Noen fylker vil ikke nå opp i avsatt mengde. Det gjelder Rogaland, Oppland, Trøndelag, Nordland og tidligere Finnmark.

Søknader behandles fortløpende

Til nå har Landbruksdirektoratet behandlet 344 søknader. Det er en dynamisk prosess der enkelte av de som har stått på venteliste og fått tilbud om å selge melkekvote, velger å trekke seg. Enkelte selger også en mindre mengde enn det de har påmeldt. Dette kan føre til at en fra ventelisten rykker opp, og det kan fortsatt skje fram til alle søknader er ferdig behandlet. De som rykker opp fra venteliste vil få beskjed via e-post om at de nå kan sende inn søknad om salg av melkekvoten.

Tabellen under viser antall godkjente selgere i hver region og hvilken mengde de har meldt inn i ordningen, samt foreløpige tall for innvilget salg totalt og hvor mye som er solgt til staten og privat av dette.

Endelige tall for ordningen vil trolig ikke være klare før nærmere sommerferien.

RegionAvsatt mengde (liter)Godkjente selgereGodkjent mengde (liter)Solgt totalt (liter)Solgt til staten (liter)Solgt privat (liter)
Tidligere Østfold og Vestfold fylke      1 335 40011        1 562 105      1 592 519      1 481 905      110 614
Oslo og tidligere Akershus fylke       750 4748          951 710        787 691        706 712        80 979
Tidligere Hedmark fylke    2 300 69126        2 370 396      1 891 937      1 698 176      193 761
Tidligere Oppland fylke    4 468 14059        3 816 131      3 200 979      2 864 565      336 414
Tidligere Buskerud fylke       876 78011          944 597        986 876        856 487      130 389
Tidligere Telemark fylke       366 3446          468 212        474 532        453 269        21 263
Agder    1 256 13618        1 546 796      1 398 882      1 242 002      156 880
Rogaland    7 139 07366        5 662 301      5 358 605      4 399 440      959 165
Vestland    4 892 49875        5 038 888      4 341 341      4 037 871      303 470
Møre og Romsdal    3 667 11538        4 011 348      2 624 720      2 370 211      254 509
Trøndelag    8 687 13979        7 998 190      6 044 206      5 072 119      972 087
Nordland    2 779 21028        2 333 147      1 882 559      1 702 133      180 426
Tidligere Troms fylke       915 55110        1 035 087        907 649        843 040        64 609
Tidligere Finnmark fylke       565 4472          175 519        107 026          85 621        21 405
Totalt   40 000 000437      37 914 427    31 599 522    27 813 551   3 785 971

Kontaktperson

Mer om temaet