Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nytt forholdstal for kumjølkkvotar i 2018

Landbruks- og matdepartementet gjennomførte 22. august ekstraordinære kvotedrøftingar med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Mjølkekyr på rekke i fjøs (Copyright: LMD)

Foto: Torbjørn Tandberg


På bakgrunn av dette auka Landbruks- og matdepartementet forholdstalet for disponibel kvote kumjølk frå 0,99 til 1,04 for 2018. Produksjonstaket for kumjølk 2018 vert heva til 936 000 liter.

Les meir om kvotedrøftingane på Landbruks- og matdepartementets heimeside:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/auka-forholdstal-for-kumjolkkvotar/id2608962/

Kontaktperson

Mer om temaet