Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nytt forholdstall for kumelkkvoter i 2020

Landbruks- og matdepartementet gjennomførte 2. april ekstraordinære kvotedrøftinger med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. På bakgrunn av dette økte Landbruks- og matdepartementet forholdstallet for disponibel kvote kumelk fra 0,96 til 1,01 for 2020.

Norsk rødt fe (NRF)

 

Produksjonstaket for kumelk i 2020 ble hevet til 909 000 liter.
Departementet besluttet også å legge til rette for at lokalmatprodusenter vil kunne få levere melk uten å bli ilagt overproduksjonsavgift.


På LMDs nettsider kan du lese mer om de ekstraordinære kvotedrøftingene.

Kontaktperson

Mer om temaet