Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tall for påmeldinger til oppkjøp av melkekvoter per 5. febr.

Stadig flere viser interesse for den ekstraordinære oppkjøpsordningen av melkekvoter som ble iverksatt 2. januar.

smør-og-melk (Copyright: Colourbox.com)

      

Staten og Norges Bondelag ble i oktober 2019 enige om å gjennomføre oppkjøpsordningen med sikte på å kjøpe ut 40 millioner liter melkekvote. Denne oversikten viser:

  • hvor mange som er påmeldt i hver region og hvor stor mengde dette utgjør, satt opp mot det «taket» som partene ble enige om for hver region
  • kommunevis fordeling av antall påmeldinger og påmeldt mengde

Oversikten blir oppdatert ukentlig. Dato for oppdatering fremgår av tabellen.

De som er innenfor den avtalte regionale oppkjøpsmengden, har fått tilbud om å sende inn salgssøknad. Fristen er 31. mars. Landbruksdirektoratet har også sendt e-post eller brev til de som står på venteliste. Siden påmeldingene ikke er bindende, kan det være muligheter for at noen av de som står på venteliste «rykker fram i køen» og får tilbud om å sende salgssøknad.

Kontaktperson

Mer om temaet