Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Overproduksjonsavgifta på mjølk er endra frå 1. januar 2017

Landbruks- og matdepartementet har vedtatt å auke overproduksjonsavgifta.

Drikker melk (Copyright: Colourbox.com)

Foto: Colourbox.com

Landbruks- og matdepartementet har vedtatt å auke overproduksjonsavgifta på mjølk frå kr 4,20 per liter til kr 4,80. Endringa gjeld frå 1. januar 2017. Høyringsinstansar var Tine SA, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Q-meierienes produsentlag.

Sjå tabell for omsetningsavgift, overproduksjonsavgift og forskingsavgift 2017

Les meir om endring av overproduksjonsavgifta på mjølk på heimesida til Landbruks- og matdepartementet.