Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Påmelding til oppkjøpsordningen for kumelkkvote 2020 er avsluttet

Da søknadsfristen gikk ut ved midnatt, hadde Landbruksdirektoratet mottatt 601 påmeldinger til ordningen. 457 av disse har fått tilbud om å sende inn søknad om salg av melkekvote og 144 står på venteliste.

Bonde fôrer med kraftfôr, kyr på rekke og rad. Åpen port i bakgrunnen, ser landskapet ute. (Copyright: Landbruksdirektoratet)

 

I mange regioner har det vært stor interesse for salg og i de fleste regionene er det påmeldte større mengde enn avsatt til ordningen. Det er kun i Oppland, Rogaland og Finnmark det er avsatt mer kvote enn påmeldt. Tabellen under viser påmeldinger i hver region, mengde påmeldt for salg og mengde avsatt til ordningen.

ProduksjonsregionMottatte påmeldinger 31. marsPåmeldt mengde 31. mars (liter)Avsatt oppkjøpsmengde i regionen (liter)Differanse påmeldt og avsatt oppkjøpsmengde (liter)
Tidligere Østfold og Vestfold fylke  18              2 394 4491 335 4001 059 049
Oslo og tidligere Akershus fylke15              2 012 219750 4741 261 745
Tidligere Hedmark fylke30              2 797 3292 300 691496 638
Tidligere Oppland fylke65              4 308 0564 468 140-160 084
Tidligere Buskerud fylke15              1 285 447876 780408 667
Tidligere Telemark fylke9                 589 512366 344223 168
Agder34              2 914 3071 256 1361 658 171
Rogaland79              7 022 7247 139 073-116 349
Vestland128              8 498 3574 892 4983 605 859
Møre og Romsdal58              5 466 1873 667 1151 799 072
Trøndelag97              9 701 1638 687 1391 014 024
Nordland35              3 194 2442 779 210415 034
Tidligere Troms fylke16              1 684 046915 551768 495
Tidligere Finnmark fylke2                 175 519565 447-389 928
Totalt601           52 043 55940 000 000 

Landbruksdirektoratet behandler nå søknadene om salg av melkekvote. Selgere og eventuelle private kjøpere får vedtaksbrev tilsendt per e-post eller ordinær post. Dersom det oppstår ledig kvote i en region, vil direktoratet kontakte den første på venteliste i regionen. Alle som står på venteliste vil få et endelig svar på om de får tilbud om selge melkekvote eller ikke. Endelige tall for ordningen vil trolig ikke være klare før i begynnelsen av mai. 

Tall på kommunenivå ligger i lenken øverst til høyre.

Kontaktperson

Mer om temaet