Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Søknadsfrist 1. august for salg av kumelkkvote – nye produksjonsregioner

I jordbruksoppgjøret 2017 ble det bestemt at antall produksjonsregioner for kumelk reduseres fra 18 til 14 regioner. Dette får virkning allerede for omsetningsrunden i 2017.

De nye produksjonsregionene er følgende:

Nye produksjonsregioner

Forberedelser til søknad om salg av melkekvoten
Det er kun eier av landbrukseiendom som kan selge grunnkvote. Dersom det er flere eiere, må alle samtykke i salget.

Minimum 20 prosent av den totale mengden du ønsker å selge må du selge til staten, resten kan du selge privat innenfor samme produksjonsregion. Salg av kumelkkvote til staten har en sats på kr 2,50 per liter, ekskl. merverdiavgift. Dersom foretaket ditt er merverdiavgiftsregistrert, utbetaler staten merverdiavgift for den mengden kvote du selger til staten.

Klikk for å finne søknadsskjemaet for salg av grunnkvote (LDIR-803 Skjema for salg av melkekvote)

I tillegg til salgssøknaden må du levere dette:

  • Kopi av grunnboka. Henvend deg til Kartverket for å få kopi av grunnboka for den eiendommen kvoten tilhører. Kopien fra grunnboka kan ikke være eldre enn seks måneder.
  • Samtykke fra panthavere. Eventuelle panthavere til eiendommen må gi sitt samtykke til salget. Det kan de gjøre på skjema «LDIR-804 Skjema for samtykke fra panthavere ved salg av melkekvote». Det går fram av grunnboken om du har panthavere med pengeheftelser i din eiendom.

Selger du grunnkvote privat må de private kjøperne fylle ut og levere skjemaet «LDIR-805 Skjema for privat omsetning av melkekvote».

Klikk for mer informasjon om salg av grunnkvote.

Du kan sende salgssøknaden per post eller som vedlegg i e-post til postmottak@landbruksdirektoratet.no 

Andre søknadsfrister:

Hva gjelder det?

Frist

Utleie av grunnkvote

1.oktober

Opphør av leieforhold

1.oktober

Innmelding, utmelding, oppløsning og oppstart av foretak for felles melkeproduksjon

1.oktober

Staten selger ikke kumelkkvoter i 2017
Det ble bestemt i jordbruksoppgjøret at kumelkkvote som blir solgt gjennom den statlige ordningen ikke skal videreselges i 2017. Det innebærer at det ikke kan kjøpes grunnkvote fra staten i 2017.  

Kontaktperson

Mer om temaet