Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Salg av geitemelkkvote – Ny søknadsfrist 1. oktober

I jordbruksoppgjøret 2017 ble det bestemt at det skal være en oppkjøpsordning for geitemelkkvoter. Dette for å bedre balansen i markedet for geitemelk.

Oppkjøpsordningen for geitemelkkvoter innebærer at i omsetningsrunden 2017 og 2018 heves prisen fra dagens 2,50 kroner per liter til 12 kroner per liter for andelen av grunnkvoten som selges til staten (minst 20 prosent). For produsenter som ligger utenfor dagens satsningsområde for geitemelk, det vil si Leksvik, Namsskogan, Røyrvik og Ås, heves prisen til 15 kroner per liter. Disse prisene forutsetter at hele landbrukseiendommens geitemelkkvote selges.

Forberedelser til søknad om salg av melkekvoten
Minst 20 prosent av den totale mengden du ønsker å selge må du selge til staten, resten kan du selge privat innenfor samme produksjonsregion. For geitemelk er produksjonsregionene Nord-Norge (Finnmark, Troms og Nordland) og Sør-Norge. I tillegg kan ikke geitemelkkvote selges til kommuner uten geitemelkkvote fra før. Geitemelkkvote kan heller ikke selges til kommunene Leksvik, Namsskogan, Røyrvik eller Ås.  

Det er kun eier av landbrukseiendom som kan selge grunnkvote. Dersom det er flere eiere, må alle samtykke i salget.

Dersom foretaket ditt er merverdiavgiftsregistrert, utbetaler staten merverdiavgift for den mengden grunnkvote du selger til staten.

Klikk for å finne søknadsskjemaet for salg av grunnkvote (LDIR-803 Skjema for salg av melkekvote)

I tillegg til salgssøknaden må du levere dette:

  • Kopi av grunnboka. Henvend deg til Kartverket for å få kopi av grunnboka for den eiendommen kvoten tilhører. Kopien fra grunnboka kan ikke være eldre enn seks måneder.
  • Samtykke fra panthavere. Eventuelle panthavere til eiendommen må gi sitt samtykke til salget. Det kan de gjøre på skjema «LDIR-804 Skjema for samtykke fra panthavere ved salg av melkekvote». Det går fram av grunnboken om du har panthavere med pengeheftelser i din eiendom.

Selger du grunnkvote privat må de private kjøperne fylle ut og levere skjemaet «LDIR-805 Skjema for privat omsetning av melkekvote».

Klikk for mer informasjon om salg av grunnkvote.

Du kan sende salgssøknaden per post eller som vedlegg i e-post til postmottak@landbruksdirektoratet.no 

Søknadsfrister:

Hva gjelder det?

Frist

Salg av grunnkvote geit

1. oktober

Utleie av grunnkvote

1.oktober

Opphør av leieforhold

1.oktober

Innmelding, utmelding, oppløsning og oppstart av foretak med felles melkeproduksjon

1.oktober

 

Staten selger ikke geitemelkekvote i 2017
I jordbruksoppgjøret 2017 ble det også bestemt at det ikke skal være mulig å kjøpe geitemelkkvote fra staten. Dette skyldes overproduksjonen av geitemelk i markedet.

Satsningsområdet for geitemelk
For å konsentrere geitemelkproduksjonen til noen deler av landet, ble det i 2005 definert  satsingsområder for geitemelk til industriell omarbeiding. Disse satsningsområdene er alle kommuner som har geitemelkkvote, bortsett fra kommunene Leksvik, Namsskogan, Røyrvik og Ås. Det er ikke mulig å flytte grunnkvote til kommuner utenfor satsingsområdet. Dette gjelder ved salg, kjøp og leie av grunnkvote, felles melkeproduksjon og oppstart av geitemelkproduksjon.

Kontaktperson

Mer om temaet