Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Salg av melkekvote 2019

Årets jordbruksoppgjør fører ikke til endringer for de som ønsker å selge melkekvoten innen 1. august 2019.

Liggende mjølkeku på beite, vann og skog i bakgrunnen (Copyright: Coloubox.com)

 Foto: Colourbox.com

Søknadsfristen for salg av grunnkvote for ku eller geit er 1. august 2019. Eier av landbrukseiendom med grunnkvote kan selge hele eller deler av kvoten sin, hvor 20 prosent av grunnkvoten må selges til staten. De resterende 80 prosent kan selges privat. Pris ved salg av grunnkvote til staten er kr 2,50 per liter for både kumelkkvote og geitemelkkvote, mens pris ved privat salg fastsettes privat.

Melkeproduksjonen i Norge må ned, ingen salg av kvoter fra staten i 2019

Som følge av WTO-avtalen fra Nairobi 2015 må Norge avvikle eksportsubsidiene innen 2021. Det innebærer at melkeproduksjonen må reduseres.

Partene i jordbruksoppgjøret ble enige om at det skal etableres et samlet opplegg for å nedskalere norsk melkeproduksjon, og dette skal være klart til 1. oktober 2019. Gjeldende ordning for kjøp og salg av melkekvote vil derfor bli avskaffet når inneværende omsetningsrunde utløper 1. august 2019.

I jordbruksoppgjøret ble det også bestemt at det ikke skal være mulig å kjøpe ku- eller geitemelkkvote fra staten.

Forberedelser til søknad om salg av melkekvoten

Minst 20 prosent av den totale mengden du ønsker å selge må du selge til staten, resten kan du selge privat innenfor samme produksjonsregion. Les mer om produksjonsregionene.

Det er kun eier av landbrukseiendom som kan selge grunnkvote. Dersom det er flere eiere, må alle samtykke i salget.

Dersom foretaket ditt er merverdiavgiftsregistrert, utbetaler staten merverdiavgift for den mengden grunnkvote du selger til staten.

Her finner du søknadsskjemaet for salg av grunnkvote (merket LDIR 803)

I tillegg til salgssøknaden må du levere dette:

  • Kopi av grunnboka. Henvend deg til Kartverket for å få kopi av grunnboka for den eiendommen kvoten tilhører. Kopien fra grunnboka kan ikke være eldre enn seks måneder.
  • Samtykke fra panthavere. Eventuelle panthavere til eiendommen må gi sitt samtykke til salget. Det kan de gjøre på skjemaet «LDIR-804 Skjema for samtykke fra panthavere ved salg av melkekvote». Det går fram av grunnboken om du har panthavere med pengeheftelser i din eiendom.

Selger du grunnkvote privat må de private kjøperne fylle ut og levere et eget skjema for privat omsetning av melkekvote som du finner her (Merket LDIR-805)

Mer informasjon om salg av grunnkvote.

Du kan sende salgssøknaden per post eller som vedlegg i e-post til postmottak@landbruksdirektoratet.no. Salgssøknader som blir sendt per post bør sendes rekommandert.

Leie av melkekvote

Jordbruksoppgjøret 2019 førte ikke til endringer for utleie av grunnkvote. Søknadsfristen for utleie av grunnkvote og andre endringer i kvoteforhold er 1. oktober 2019, med virkning fra 1. januar 2020. Søknadsskjema finner du her.

 

Søknadsfrister

Hva gjelder det?

Frist

Salg av grunnkvote ku og geit1. august
Utleie av grunnkvote1. oktober
Opphør av leieforhold1. oktober
Innmelding, utmelding, oppløsning og
oppstart av foretak med felles melkeproduksjon
1. oktober

 

 

 

 

 

Kontaktperson

Mer om temaet