Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Spørsmål og svar om melkekvote

Melk i mugge og glass (Copyright: Colourbox.com)

Her finner du svar på de oftest stilte spørsmålene om å kjøpe, leie og selge melkekvote.

 • Om å kjøpe

  Er det mulig å kjøpe grunnkvote fra staten i 2020?

  Nei.

  Hva er søknadsfristen for å søke om kjøp av kvote privat?

  Privat kjøp er en del av søknaden om salg av grunnkvote, søknadsfristen er derfor 31. mars 2020 for kumelkkvote og 1. august  2020 for geitmelkkvote.

   

 • Om å leie

  Hvem kan søke om utleie?

  Det er bare eier av landbrukseiendom som kan søke om å få leid ut kvoten sin.

  Søknadsskjema

  Klikk her for søknadsskjema.

  LDIR-507                Søknad om utleie av grunnkvote i melkeproduksjon

  Andre relevante skjemaer

  LDIR-810                Erklæring om opphør av kvoteleie

  LDIR-801                Søknad om  oppløsning av felles melkeproduksjon

  LDIR-812                Søknad om  utmelding av grunnkvote fra foretak

  Søknadsfrist

  Du kan levere søknaden din elektronisk frem til 1. oktober kl. 23.59. Du kan også sende søknaden din per e-post til  postmottak@landbruksdirektoratet.no Dersom du sender inn søknaden på papir må den postlegges senest 1. oktober.

  Kan jeg leie inn og ut samtidig?

  Ja, du kan leie ut og leie inn grunnkvote samtidig.

  Kan jeg leie ut mer enn min egen grunnkvote?

  Dersom du skal leie ut kvote du selv har leid inn, trenger vi samtykke fra eieren av kvoten. Vi gjør oppmerksom på at Landbruksdirektoratet ikke holder orden på mellomledd i kvoteleie. Vi registrerer leie bare mellom eier av grunnkvoten og foretaket som skal leie grunnkvoten.

  Når kan jeg leie ut kvote kjøpt i 2019?

  Du kan ikke søke om å leie ut kvoten før du disponerer den. Du må søke om å leie ut den kjøpte mengden innen 1. oktober 2020 for å leie ut den med virkning fra 1. januar 2021.

  Hvordan kan jeg søke elektronisk?

  Du kan levere søknaden din elektronisk på Altinn frem til 1. oktober kl. 23.59.

  En jeg skal leie ut til er medlem i foretak for felles melkeproduksjon. Hvem er leietaker da?

  Det er det aktive foretaket som skal leie inn kvote, det vil si at det er foretaket som skal stå som leietaker og ikke enkeltmedlemmer.

  Jeg vil bare forlenge eksisterende leieforhold, må jeg likevel søke innen 1. oktober?

  Ja.

  Hvor kan jeg finne oversikt over mine leieforhold?

  Klikk her for å se hvordan du finner dine kvoteopplysninger.

  Kan jeg leie ut til et foretak i annet fylke?

  Du kan leie ut grunnkvote til et foretak i samme produksjonsregion. For geitemelk er Nord-Norge (Finnmark, Troms og Nordland) og Sør-Norge produksjonsregioner.

  For kumelk er det følgende produksjonsregioner:

         Produksjonsregion
  1Oslo og tidligere Akershus fylke
  2Tidligere Østfold og Vestfold fylke
  3Tidligere Hedmark fylke
  4Tidligere Oppland fylke
  5Tidligere Buskerud fylke
  6Tidligere Telemark fylke
  7Agder
  8Rogaland
  9Vestland
  10Møre og Romsdal
  11Trøndelag 
  12Tidligere Nordland fylke
  13Tidligere Troms fylke
  14Tidligere Finnmark fylke

  Kan jeg leie geitemelkkvote til et foretak som driver kun med kumelkproduksjon?

  Nei.

  Jeg er medlem i foretak for felles melkeproduksjon. Kan jeg leie ut kvoten min?

  Ja, du kan leie ut kvoten din, men fordi produksjonsgrunnlaget for foretaket blir mindre, må samtlige medlemmer i foretaket samtykke i dette. Du må sende inn papirsøknad til Landbruksdirektoratet med samtykke fra de andre medlemmene i foretaket.

 • Oppkjøpsordningen for kumelkkevote 2020

  Jeg deltok ikke i oppkjøpsordningen, kan jeg søke om å selge min kumelkkvote innen 1. august 2020?

  Nei, i 2020 er det kun den ekstraordinære oppkjøpsordningen for kumelkkvote. Neste mulighet for å søke om salg av kumelkkvote er 1.august 2021, salget får virkning fra 1.januar 2022.

  Hvorfor skjer dette nå?

  Som følge av WTO-avtalen fra Nairobi 2015 må Norge avvikle eksportsubsidiene innen 2021. Dette innebærer at melkeproduksjonen må reduseres. I jordbruksoppgjøret 2019 ble partene enige om å gjennomføre en midlertidig oppkjøpsordning i 2020 med sikte på å kjøpe ut 40 mill. liter grunnkvote. Resten av nedskaleringen skal bli gjennomført med forholdstall for disponibel kvote.

  Hvordan kan jeg selge melkekvoten?

  Den midlertidige oppkjøpsordningen for kumelkkvote er todelt:

  1. Du må melde din interesse til Landbruksdirektoratet. Direktoratet følger «først til mølla»-prinsippet.

  2. Når du har fått beskjed fra Landbruksdirektoratet må du sende inn søknad om salg av grunnkvote


  Hvordan melder jeg meg på?

  Gjennom Landbruksdirektoratets elektroniske løsning for påmelding som åpner 2. januar kl. 12.00. Her finner du det elektroniske skjemaet for påmelding.

  Jeg har ikke pc, og ønsker å sende søknaden i posten. Hvordan gjør jeg det?

  Har du ikke mulighet til å bruke den elektroniske løsningen må du benytte Landbruksdirektoratets påmeldingsskjema og sende dette som rekommandert brev fra 2. januar kl. 12.00 (skjema LDIR 813). 

  Du kan ikke levere skjemaet som vedlegg til e-post til Landbruksdirektoratet.

  Kan jeg selv velge hvor stor andel jeg vil selge til staten og hvor mye jeg kan selge privat?
  Minst 80 prosent av kvotemengden du ønsker å selge må selges til staten, resten kan du selge til kjøper innenfor din egen produksjonsregion.

  Kan jeg selge hele grunnkvoten min til staten?

  Ja.

  Kan jeg selge deler av grunnkvoten min til staten?

  Ja, du kan selge deler av grunnkvoten.

  Hva skjer hvis jeg oppgir en mindre mengde i søknaden om salg enn jeg oppga i påmeldingsskjemaet?

  Hvis du i ettertid ønsker å selge en mindre mengde enn du oppga i påmeldingsskjemaet så oppgir du den nye mengden i søknadsskjemaet for salg av grunnkvote. Du beholder din prioritet selv om du oppgir en mindre mengde.

  Hva gjør jeg hvis jeg finner en privat kjøper etter at jeg har meldt inn hele grunnkvoten for salg?

  Hvis du har funnet en privat kjøper etter at du har meldt inn hele grunnkvoten din for salg, kan du i skjemaet for salg av grunnkvote oppgi mengden du ønsker å selge til staten (minst 80 prosent) og mengden du ønsker å selge til privat kjøper. Du må også huske å legge ved skjemaet for privat omsetning og få den signert av den privat kjøperen. Du beholder din prioritet selv om du oppgir en mindre mengde til staten.

  Dersom du ønsker å selge 20 prosent av kvotemengden du selger til en privat kjøper, må den private kjøperen tilhøre din produksjonsregion. Dersom din kommune byttet fylketilhørighet ved årsskiftet, må du i oppkjøpsordningen for kumelk finne privat kjøper innenfor ditt gamle fylke. Her finner du oversikt over produksjonsregionene i kvoteordningen for melk.

  Hva er prisen per liter grunnkvote?

  ProduksjonsregionerPris per liter
  Rogaland, Agder og tidligere Hedmark15,50
  Tidligere Oppland, Møre og Romsdal, Trøndelag14,00
  Tidligere Østfold og Vestfold fylke, Oslo og tidligere Akershus fylke, Vestland, Nordland 12,50
  Tidligere Buskerud fylke, tidligere Telemark fylke, tidligere Troms fylke og tidligere Finnmark fylke 10,00


  Kan jeg melde meg på før 2. januar 2020 for å være sikker på å få solgt kvoten min?

  Nei, en påmelding er kun gyldig dersom den er registrert i perioden 2. januar kl. 12.00 til utgangen av 31. mars 2020.


  Går det an å finne hvor mye som er igjen av kvotesalget i min region til enhver tid?

  Landbruksdirektoratet vil på sine nettsider oppdatere hvor mye grunnkvote som er meldt inn for salg i hver enkelt produksjonsregion. 

  Hvor hvor grunnkvote skal selges ut i min region?

  Produksjonsregion

  Oppkjøp i liter

  Tidligere Østfold og Vestfold fylke

                       1 335 400

  Oslo og tidligere Akershus fylke

                          750 474

  Tidligere Hedmark fylke

                       2 300 691

  Tidligere Oppland fylke

                       4 468 140

  Tidligere Buskerud fylke

                          876 780

  Tidligere Telemark fylke

                          366 344

  Agder

                       1 256 136

  Rogaland

                       7 139 073

  Vestland

                       4 892 498

  Møre og Romsdal

                       3 667 115

  Trøndelag

                       8 687 139

  Nordland

                       2 779 210

  Tidligere Troms fylke

                          915 551

  Tidligere Finnmark fylke

                          565 447

  Totalt

                     40 000 000


  Kan jeg ombestemme meg etter at jeg har meldt meg på?

  Dersom du ønsker å trekke en innsendt påmelding, skal du umiddelbart gi skriftlig melding om dette til Landbruksdirektoratet.

  Når får jeg pengene dersom jeg bestemmer meg for selge kvoten min?

  Landbruksdirektoratet har planlagt utbetaling for den mengden grunnkvote du har solgt til staten, i januar 2021.

   Hvilke opplysninger må jeg ha klare når jeg skal søke om å selge melkekvoten min?

  • Landbruksdirektoratets skjema for salg av grunnkvote (skjema LDIR-803)
  • Skjema for privat omsetning av grunnkvote (skjema LDIR-805)
  • Utskrift av grunnboken med opplysninger om hjemmel og pengeheftelser. Utskrift av grunnbok kan ikke være eldre enn 6 måneder
  • Samtykke fra panthavere som framgår av grunnboken (skjema LDIR-804)
  • Hvis det er leieforhold med sluttår senere enn 2020 må erklæring om opphør av kvoteleie legges ved søknaden om salg (skjema LDIR-810)
  • Hvis grunnkvoten inngår i felles melkeproduksjon, må søknad om utmelding av grunnkvote fra foretak eller søknad om oppløsning av felles melkeproduksjon legges ved søknaden om salg (skjema LDIR-812 og LDIR-801)

   

  Hva gjør jeg hvis grunnkvoten min er leid ut til et foretak?

  Da må du og leietaker bli enige om at dette leieforholdet skal opphøre fra 31. desember 2020. Sammen med salgssøknaden må du legge med direktoratets skjema for Erklæring om opphør av kvoteleie (skjema LDIR-810) hvor både du og leietaker har samtykket i at leieforholdet opphører.

  Gjelder oppkjøpsordningen også for geitemelkkvoter?

  Nei, den midlertidige oppkjøpsordningen gjelder kun for kumelkkvote. For salg av geitemelkkvote er søknadsfristen 1. august 2020. Salget får virkning fra 1. januar 2021.

   

 • Om å selge geitemelkkvote

  Jeg deltok ikke i oppkjøpsordningen, kan jeg søke om å selge min kumelkkvote innen 1. august 2020?

  Nei, i 2020 er det kun den ekstraordinære oppkjøpsordningen for kumelkkvote. Neste mulighet for å søke om salg av kumelkkvote er 1.august 2021, salget får virkning fra 1.januar 2022.

  Hvem kan selge?

  Bare eier av landbrukseiendom kan selge grunnkvote.

  Søknadsfrist salg av grunnkvote geit

  Søknaden må postlegges senest 1. august. Du kan også sende søknaden per e-post til  postmottak@landbruksdirektoratet.no frem til 1. august 23.59.

  Klikk her for søknadsskjema.

  LDIR-803               Skjema for salg av melkekvote

  LDIR-804               Skjema for samtykke fra panthaver ved salg av melkekvote

  LDIR-805                Skjema for privat omsetning av melkekvote

  Andre relevante skjemaer

  LDIR-810                Erklæring om opphør av kvoteleie

  LDIR-801                Søknad om oppløsning av felles melkeproduksjon

  LDIR-812                Søknad om utmelding av grunnkvote fra foretak

  Grunnbok, hvorfor kreves det, og hvor kan jeg få det?

  -   Du må legge ved kopi av grunnboken for eiendommen du selger kvote fra, slik at Landbruksdirektoratet kan kontrollere hjemmel til eiendommen og kontrollere at alle tredjeparter (panthavere)  har samtykket, eller at eiendommen er fri for pant.

  -   Grunnbokutskrift får du ved å kontakte Kartverket

  • www.kartverket.no  klikk på  Bestille grunnbokutskrift og tinglyst dokument under Eiendom for å bestille grunnbokutskrift.

   

  Jeg ønsker å få bekreftet hvor stor grunnkvote landbrukseiendommen min har og som kan selges

  1. Se her hvordan du kan sjekke dine kvoteopplysninger.
  2. Opplysninger om grunnkvote finner du i kvotebrevet vi sendte ut i mars.
  3. Send en e-post til melkekvoter@landbruksdirektoratet.no og spør, og du vil få svar i løpet av få dager og maksimalt innen en uke.
  4. Be om å få snakke med en saksbehandler hos seksjon produksjonsregulering i Landbruksdirektoratet.

   

  Jeg har ikke klart å ordne all nødvendig dokumentasjon innen fristen

  Send inn søknad med de vedleggene du har innen fristen, og skriv på søknaden hva som ettersendes.

   Jeg ønsker å få bekreftet om Landbruksdirektoratet har mottatt søknaden min

  1. Hvis du sender inn søknaden din som vedlegg til e-post til postmottak@landbruksdirektoratet.no mottar du kvittering på at e-posten er mottatt.
  2. Send en e-post til melkekvoter@landbruksdirektoratet.no og spør om søknaden er mottatt, og du vil få svar i løpet av få dager og maksimalt innen en uke.
  3. Be om å få snakke med en saksbehandler hos seksjon produksjonsregulering i Landbruksdirektoratet.
  4. Be om å få snakke med noen i arkivet hos Landbruksdirektoratet.

   

  Dersom  du sender søknaden på papir vil det ta litt tid fra søknaden kommer inn til den er registrert hos oss. Vi anbefaler derfor ikke å ringe oss umiddelbart etter at den er sendt.

 • Andre spørsmål

  Jeg deltok ikke i oppkjøpsordningen, kan jeg søke om å selge min kumelkkvote innen 1. august 2020?

  Nei, i 2020 er det kun den ekstraordinære oppkjøpsordningen for kumelkkvote. Neste mulighet for å søke om salg av kumelkkvote er 1.august 2021, salget får virkning fra 1.januar 2022.

  Hvor kan jeg finne oversikt over mine leieforhold?

  Klikk her for å se hvordan du finner dine kvoteopplysninger.

  Søknadsfrist er 1. august eller 1. oktober. Kan jeg sende inn søknad allerede i januar?

  Ja, det kan du. Du trenger ikke å vente til søknadsfristen nærmer seg. Vi mottar søknader fortløpende. Vi begynner derimot ikke å behandle søknader om salg og leie før etter jordbruksforhandlingene er avsluttet.

  Jeg vil sette sluttår på et leieforhold uten sluttår. Hva skal jeg gjøre?

  Fyll ut skjema LDIR-810 Erklæring om opphør av kvoteleie og send til Landbruksdirektoratet som vedlegg til e-post til postmottak@landbruksdirektoratet.no eller i vanlig post innen 1. oktober. Merk at både utleier og leietaker skal skrive under på skjema.