Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Spørsmål og svar om melkekvote

Melk i mugge og glass (Copyright: Colourbox.com)

Her finner du svar på de oftest stilte spørsmålene om å kjøpe, leie og selge melkekvote.

 • Om å kjøpe

  Er det mulig å kjøpe grunnkvote fra staten i 2019?

  Nei.

  Hva er søknadsfristen for å søke om kjøp av kvote privat?

  Privat kjøp er en del av salg av kvote, søknadsfristen er derfor 1. august.

   

 • Om å leie

  Hvem kan søke om utleie?

  Det er bare eier av landbrukseiendom  som kan søke om å få leid ut kvoten sin.

  Søknadsskjema

  Klikk her for søknadsskjema.

  LDIR-507                Søknad om utleie av grunnkvote i melkeproduksjon

  Andre relevante skjemaer

  LDIR-810                Erklæring om opphør av kvoteleie

  LDIR-801                Søknad om  oppløsning av felles melkeproduksjon

  LDIR-812                Søknad om  utmelding av grunnkvote fra foretak

  Søknadsfrist

  Du kan levere søknaden din elektronisk frem til 1. oktober kl. 23.59. Du kan også sende søknaden din per e-post til  postmottak@landbruksdirektoratet.no Dersom du sender inn søknaden på papir må den postlegges senest 1. oktober.

  Kan jeg leie inn og ut samtidig?

  Ja, du kan leie ut og leie inn grunnkvote samtidig.

  Kan jeg leie ut mer enn min egen grunnkvote?

  Dersom du skal leie ut kvote du selv har leid inn, trenger vi samtykke fra eieren av kvoten. Vi gjør oppmerksom på at Landbruksdirektoratet ikke holder orden på mellomledd i kvoteleie. Vi registrerer leie bare mellom eier av grunnkvoten og foretaket som skal leie grunnkvoten.

  Når kan jeg leie ut kvote kjøpt i 2018?

  Du kan ikke søke om å leie ut kvoten før du disponerer den. Du må søke om å leie ut den kjøpte mengden innen 1. oktober 2019 for å leie ut den med virkning fra 1. januar 2020.

  Hvordan kan jeg søke elektronisk?

  Du kan levere søknaden din elektronisk på Altinn frem til 1. oktober kl. 23.59.

  En jeg skal leie ut til er medlem i foretak for felles melkeproduksjon. Hvem er leietaker da?

  Det er det aktive foretaket som skal leie inn kvote, det vil si at det er foretaket som skal stå som leietaker og ikke enkeltmedlemmer.

  Jeg vil bare forlenge eksisterende leieforhold, må jeg likevel søke innen 1. oktober?

  Ja.

  Hvor kan jeg finne oversikt over mine leieforhold?

  Klikk her for å se hvordan du finner dine kvoteopplysninger.

  Kan jeg leie ut til et foretak i annet fylke?

  Du kan leie ut grunnkvote til et foretak i samme produksjonsregion. For geitemelk er Nord-Norge (Finnmark, Troms og Nordland) og Sør-Norge produksjonsregioner.

  For kumelk er det følgende produksjonsregioner:

         Produksjonsregion
  1Oslo, Akershus
  2Østfold, Vestfold
  3Hedmark
  4Oppland
  5Buskerud
  6Telemark
  7Aust-Agder, Vest-Agder
  8Rogaland
  9Hordaland, Sogn og Fjordane
  10Møre og Romsdal
  11Trøndelag 
  12Nordland
  13Troms
  14Finnmark

  Kan jeg leie geitemelkkvote til et foretak som driver kun med kumelkproduksjon?

  Nei.

  Jeg er medlem i foretak for felles melkeproduksjon. Kan jeg leie ut kvoten min?

  Ja, du kan leie ut kvoten din, men fordi produksjonsgrunnlaget for foretaket blir mindre, må samtlige medlemmer i foretaket samtykke i dette. Du må sende inn papirsøknad til Landbruksdirektoratet med samtykke fra de andre medlemmene i foretaket.

 • Om å selge

  Hvem kan selge?

  Bare eier av landbrukseiendom kan selge grunnkvote.

  For salg av kumelkkvote er det i 2020 en egen oppkjøpsordning. Landbruksdirektoratet kommer tilbake med nærmere regler for dette i desember 2019.

  Søknadsfrist salg av grunnkvote geit

  Søknaden må postlegges senest 1. august. Du kan også sende søknaden per e-post til  postmottak@landbruksdirektoratet.no frem til 1. august 23.59.

  Klikk her for søknadsskjema.

  LDIR-803               Skjema for salg av melkekvote

  LDIR-804               Skjema for samtykke fra panthaver ved salg av melkekvote

  LDIR-805                Skjema for privat omsetning av melkekvote

  Andre relevante skjemaer

  LDIR-810                Erklæring om opphør av kvoteleie

  LDIR-801                Søknad om oppløsning av felles melkeproduksjon

  LDIR-812                Søknad om utmelding av grunnkvote fra foretak

  Grunnbok, hvorfor kreves det, og hvor kan jeg få det?

  -   Du må legge ved kopi av grunnboken for eiendommen du selger kvote fra, slik at Landbruksdirektoratet kan kontrollere hjemmel til eiendommen og kontrollere at alle tredjeparter (panthavere)  har samtykket, eller at eiendommen er fri for pant.

  -   Grunnbokutskrift får du ved å kontakte Kartverket

  • www.kartverket.no  klikk på  Bestille grunnbokutskrift og tinglyst dokument under Eiendom for å bestille grunnbokutskrift.

   

  Jeg ønsker å få bekreftet hvor stor grunnkvote landbrukseiendommen min har og som kan selges

  1. Se hvordan du kan sjekke dine kvoteopplysninger
  2. Opplysninger om grunnkvote finner du i kvotebrevet vi sendte ut i mars.
  3. Send en e-post til melkekvoter@landbruksdirektoratet.no og spør, og du vil få svar i løpet av få dager og maksimalt innen en uke.
  4. Be om å få snakke med en saksbehandler hos seksjon produksjonsregulering i Landbruksdirektoratet.

   

  Jeg har ikke klart å ordne all nødvendig dokumentasjon innen fristen

  Send inn søknad med de vedleggene du har innen fristen, og skriv på søknaden hva som ettersendes.

   Jeg ønsker å få bekreftet om Landbruksdirektoratet har mottatt søknaden min

  1. Hvis du sender inn søknaden din som vedlegg til e-post til postmottak@landbruksdirektoratet.no mottar du kvittering på at e-posten er mottatt.
  2. Send en e-post til melkekvoter@landbruksdirektoratet.no og spør om søknaden er mottatt, og du vil få svar i løpet av få dager og maksimalt innen en uke.
  3. Be om å få snakke med en saksbehandler hos seksjon produksjonsregulering i Landbruksdirektoratet.
  4. Be om å få snakke med noen i arkivet hos Landbruksdirektoratet.

   

  Dersom  du sender søknaden på papir vil det ta litt tid fra søknaden kommer inn til den er registrert hos oss. Vi anbefaler derfor ikke å ringe oss umiddelbart etter at den er sendt.

 • Andre spørsmål

  Hvor kan jeg finne oversikt over mine leieforhold?

  Klikk her for å se hvordan du finner dine kvoteopplysninger.

  Søknadsfrist er 1. august eller 1. oktober. Kan jeg sende inn søknad allerede i januar?

  Ja, det kan du. Du trenger ikke å vente til søknadsfristen nærmer seg. Vi mottar søknader fortløpende. Vi begynner derimot ikke å behandle søknader om salg og leie før etter jordbruksforhandlingene er avsluttet.

  Jeg vil sette sluttår på et leieforhold uten sluttår. Hva skal jeg gjøre?

  Fyll ut skjema LDIR-810 Erklæring om opphør av kvoteleie og send til Landbruksdirektoratet som vedlegg til e-post til postmottak@landbruksdirektoratet.no eller i vanlig post innen 1. oktober. Merk at både utleier og leietaker skal skrive under på skjema.