Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Undersider

Dine kvoteopplysningar

I fagsystemet for mjølkekvote finn du alle opplysningane om grunnkvoten på din landbrukseigedom. Du kan for eksempel sjå kor mykje grunnkvote du har kjøpt.

Overproduksjonsavgift

Kva er ein disponibel kvote?

Ein disponibel kvote kan setjast saman av ein eller fleire grunnkvoter. Vi syner fleire døme under, med forklaring undervegs.

Kva er ein grunnkvote?

Ein grunnkvote kan setjast saman av kvote som er tildelt eller kjøpt til ein landbrukseigedom. Vi syner dette i figuren under.