Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nye satser i prisutjevningsordningen for melk

Landbruksdirektoratet har vedtatt endringer i satsene i prisutjevningsordningen for melk (PU). Endringene gjelder fra 1. juli 2017. Satsene er endret for åtte av prisgruppene og to av biproduktgruppene.

Melk i mugge og glass (Copyright: Colourbox.com) Foto: Colourbox.comEndringene i prisgruppene er i størrelsesorden 1–7 øre, med unntak av tilskuddssatsen i prisgruppe 12 (oster og geitemelksprodukter merkevareeksport) som reduseres med 26 øre, til 84 øre per liter fra 1. juli 2017. Eksportstøtten til merkevareeksport skal fases ut frem mot 2020, og reduseres med om lag 25 prosent i år.

Det blir gjort endringer i satsene for innfrakttilskudd. I tillegg er beregningsmodellen for innfrakttilskudd oppdatert fra 1. juli 2017. Tilskuddssatsen for distribusjon til Nord-Norge opprettholdes på 13 øre per liter, og tilskuddssatsen for distribusjon av skolemelk opprettholdes på 17 øre per liter.

Sats for spesiell kapitalgodtgjørelse for melk som selges direkte fra melkeprodusenter til meieriselskap som Tine SA ikke har bestemmende innflytelse over, og som anvendes i dette selskapets foredling, økes med 30 øre til 61 øre per liter melk. Landbruks- og matdepartementet (LMD) har vedtatt ny beregningsmodell for spesiell kapitalgodtgjørelse, som skal gjelde fra 1. juli 2017.

Produksjonsfløteverdien opprettholdes på dagens nivå på kr 20,00 per liter fløte. Satsen for tilvirkningsverdi på smør settes til kr 48,76 per kg smør.

Se vedtaksbrevet for detaljer og tabeller.

 Les mer om grunnlaget for endringene i dokumentene fra høringsrunden.

Kontaktperson

Mer om temaet