Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nye satser i prisutjevningsordningen for melk

Fra 1. juli blir satsene endret for ni av prisgruppene og to av biproduktgruppene i prisutjevningsordningen for melk (PU). Landbruksdirektoratet har vedtatt endringene, som for prisgruppene er i størrelsesorden 2–4 øre per liter melk.

smør-og-melk (Copyright: Colourbox.com)

 

Tilskuddssatsene i biproduktgruppene for smørprodukter i dagligvare- og industrimarkedet (biproduktgruppe 2 og 3) er redusert med hhv. 50 øre og 70 øre per liter fløte, som følge av blant annet en forventning om større etterspørsel etter melkefett fremover.

Satsene for innfrakttilskudd blir indeksregulerte. Tilskuddssatsen for distribusjon til Nord-Norge opprettholdes på 13 øre per liter, og tilskuddssatsen for distribusjon av skolemelk opprettholdes på 17 øre per liter.

Sats for spesiell kapitalgodtgjørelse for melk som selges direkte fra melkeprodusenter til meieriselskap som Tine SA ikke har bestemmende innflytelse over, og som anvendes i slike selskapers foredling, økes med 5 øre til 66 øre per liter. Satsen er vedtatt i henhold til gjeldende modell, som ble vedtatt av Landbruks- og matdepartementet fra 1. juli 2017.

Produksjonsfløteverdien økes med 1 krone, til 21 kroner per liter fløte fra 1. juli 2018. Satsen for tilvirkningsverdi på smør settes til 50,27 kroner per kg smør.

Se vedtaksbrevet for detaljer og tabeller.

Les mer om grunnlaget for endringer i dokumentene fra høringsrunden.

Kontaktperson

Mer om temaet