Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Pristilskudd til jordbruksforetak 2017

Bønder som produserer egg, kjøtt, ull og melk mottar pristilskudd. Her er listen over alle foretak som mottok pristilskudd i fjor.


For 2017 ble det utbetalt 2,3 milliarder kroner i pristilskudd. Nå er listen over pristilskudd utbetalt i 2017 til det enkelte foretak klar, og kan ses sammen med utbetalt produksjonstilskudd og avløsertilskudd for samme år.

Klikk for å se listen over utbetalingene.

Pristilskudd til jordbruksforetak utbetales til produsenter av egg, kjøtt, ull og melk. Formålet med pristilskuddene er å styrke inntektene til bonden og jevne ut distriktsforskjeller som skyldes ulike produksjonsvilkår. Tilskuddet utbetales sammen med oppgjør for levert vare. Det vil si at eggpakkeri, slakteri og meieri formidler pristilskuddene på vegne av staten.

Hvilke opplysninger vises i listen?
For det enkelte foretak vises sum utbetalt tilskudd per ordning. For produksjonstilskudd vises bunnfradrag, mens eventuelle andre trekk ikke vises. Les mer om hva tallene forteller.

Geografisk differensierte tilskudd?
Pristilskudd er en samlebetegnelse for flere tilskudd. Noen av tilskuddene utbetales med samme sats over hele landet, mens distriktstilskuddene for kjøtt, gris og melk er differensiert etter hvor i landet produksjonen skjer. I de beste jordbruksdistriktene (Jæren og sentrale østlandsområder) utbetales det ikke distriktstilskudd, mens satsene er høyest i distrikter med vanskelige drifts- og produksjonsforhold. Hvilken distriktstilskuddsone tilskuddet blir utbetalt etter, avhenger av hvor foretakets driftssenter er registrert. Les mer om driftssenter.

Pristilskudd til jordbruksforetak omfatter følgende ordninger:

Ordning

Utbetalt i 2017, mill. kr

Antall foretak

Distriktstilskudd kjøtt (storfe og småfe)

555,3

14 178

Distriktstilskudd gris

52,5

548

Grunntilskudd kjøtt (småfe)

102,2

14 952

Kvalitetstilskudd storfe

265,2

11 524

Tilskudd for lamme- og kjeslakt

555,8

14 574

Tilskudd for norsk ull

106,9

11 879

Tilskudd for norsk skinn

5,6

5 279

Distriktstilskudd melk

526,5

7 903

Grunntilskudd geitemelk

69,7

300

Distriktstilskudd egg

3,7

93

Frakttilskudd kraftfôr

140,2 

16 167

Må ses i en større tilskuddssammenheng
Pristilskuddenes formål er å jevne ut distriktsforskjeller, og må ses i sammenheng med andre tilskuddsordninger med andre formål. De største tilskuddsordningene til jordbruksforetak er produksjonstilskudd, tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, øvrige velferdsordninger, investeringstilskudd og regionale miljøprogram.

Kontaktperson