Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Pristilskudd til jordbruksforetak i 2018

For 2018 ble det utbetalt 2,4 milliarder kroner i pristilskudd. Nå er listen over pristilskudd utbetalt i 2018 til det enkelte foretak klar.

Eldre driftsbygning og dyrka arealer i juni på Kapp, Østre Toten (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Foto: Kari Hustad, Landbruksdirektoratet

Pristilskudd kan ses sammen med utbetalt produksjonstilskudd og avløsertilskudd for samme år.
Pristilskudd til jordbruksforetak utbetales til produsenter av egg, kjøtt, ull og melk. Formålet med pristilskuddene er å styrke inntektene til bonden og jevne ut distriktsforskjeller som skyldes ulike produksjonsvilkår. Tilskuddet utbetales sammen med oppgjør for levert vare. Det vil si at eggpakkeri, slakteri og meieri formidler pristilskuddene på vegne av staten.

Klikk for å se listen over utbetalingene.

H
vilke opplysninger vises i listen?
For det enkelte foretak vises sum utbetalt tilskudd per ordning. For produksjonstilskudd vises bunnfradrag, mens eventuelle andre trekk ikke vises. Les mer om hva tallene forteller. Beløp per foretak er tilgjengelig for komplett nedlasting på data.norge.no

Geografisk differensierte tilskudd?
Pristilskudd er en samlebetegnelse for flere tilskudd. Noen av tilskuddene utbetales med samme sats over hele landet, mens distriktstilskuddene for kjøtt, gris og melk er differensiert etter hvor i landet produksjonen skjer. I de beste jordbruksdistriktene (Jæren og sentrale østlandsområder) utbetales det ikke distriktstilskudd, mens satsene er høyest i distrikter med vanskelige drifts- og produksjonsforhold. Hvilken distriktstilskuddsone tilskuddet blir utbetalt etter, avhenger av hvor foretakets driftssenter er registrert. Les mer om driftssenter.

Pristilskudd til jordbruksforetak omfatter følgende ordninger:

Ordning

Utbetalt i 2018, mill. kr

Antall foretak

Distriktstilskudd egg

3,4

91

Distriktstilskudd kjøtt (storfe og småfe)

605,6

21 495

Distriktstilskudd gris

51,2

534

Grunntilskudd kjøtt (småfe)

100,2

14 948

Kvalitetstilskudd storfe

276,0

11 171

Tilskudd for lamme- og kjeslakt

523,5

14 528

Tilskudd for norsk ull

100,4

11 716

Tilskudd for norsk skinn

5,9

5 721

Distriktstilskudd melk

554,5

7 609

Grunntilskudd geitemelk

70,5

298

Frakttilskudd kraftfôr

146,8 

16 853

Må ses i en større tilskuddssammenheng
Pristilskuddenes formål er å jevne ut distriktsforskjeller, og må ses i sammenheng med andre tilskuddsordninger med andre formål. De største tilskuddsordningene til jordbruksforetak er produksjonstilskudd, tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, øvrige velferdsordninger, investeringstilskudd og regionale miljøprogram.

Kontaktperson